Conferentie 18+

Waar zie jij tegenop? Is dat tegen het evangeliseren in je eigen dorp of je studie, je werk, je vrijwilligerswerk of je roeping als predikant of zendeling(e)? Je krijgt het gevoel dat je het niet aankunt of niet durft. Het komt op je af en het imponeert je.

Jozua moet dit gevoel ook hebben gekend bij het opvolgen van Mozes. Kan hij wel in de voetstappen van Mozes verdergaan? Is God met hem net zoals Hij dat bij Mozes was? Gaat het volk wel naar hem luisteren? Dan wordt Jozua bemoedigd door Mozes, God en het volk met de woorden: ‘Wees sterk en moedig!’ Dit hoort hij niet 1 of 2 keer, maar wel 7 keer. Zo kan Jozua leidinggeven aan het volk, omdat hij gehoorzaamt aan de leiding van God.  

Ook tegen jou wordt gezegd: wees sterk en moedig. De bron van sterk en moedig zijn, zit niet in jezelf. De bron is de HEERE Die met je is, overal waar je heengaat. Hoe krijg je de moed en hoe ben je sterk? Door vervuld te worden met Gods Woord en Gods Geest. Wanneer je biddend de Bijbel leest en overdenkt, dan wil God dat zegenen. En onder Zijn zegen zal je werk voorspoedig zijn en je zult met inzicht handelen. Dan kun je ontspannen in afhankelijkheid van de Heere je leven leiden. Want alle dingen werken mee ten goede voor degenen die de Heere liefhebben. 

D.V. vrijdagavond 6 oktober begint de 18+ Bijbelstudieconferentie in Ter Aar, en deze duurt tot maandagochtend 9 oktober. Deze conferentie gaan wij het leiderschap van Jozua overdenken. Dat doen we aan de hand van de volgende vier deelthema’s: 

  1. Leider namens de HEERE (Jozua 1) - ds. B.D. Bouman
  2. Leider aan ongehoorde opdrachten van God (Jozua 5,6) - ds. A. van Wijk
  3. Leider in vertrouwen (Jozua 10) - ds. J.D. Heikamp
  4. Leider in de zegen van de HEERE (Jozua 24) - ds. J.R. van Vugt

Na elke lezing ga je in een klein groepje van ongeveer 8 personen de lezing bespreken. Zo kun je ervaringen delen, vragen stellen, samen bidden, elkaar bemoedigen en bovenal wijzen naar Jezus Christus. Ook zijn er momenten van ontspanning. Denk aan de vrije middag op zaterdag, samen zingen, samen een spel doen of een heerlijke wandeling maken in de omgeving. Kortom, het wordt een Bijbelstudieconferentie met veel nieuwe ontmoetingen, gezelligheid, bemoediging en ontspanning. Wil jij erbij zijn? Meld je dan snel aan! 

Tot D.V. vrijdagavond 6 oktober in Ter Aar!

De groep is momenteel vol. Heb je interesse? Stuur dan een bericht naar secretariaat@hhjo.nl met je naam en telefoonnummer. Je word dan op de wachtlijst gezet. In geval dat iemand anders afmeld, nemen we contact met je op. Als er deze keer geen ruimte meer voor je is, dan ben je van 22-25 maart volgend jaar alsnog welkom op de volgende Bijbelstudieconferentie.

 

Terugblik Bijbelstudieconferentie 18+ 

 

 

 

img0
img1
img2
img3
img4
img5
img6
img7
img8
img9
img10
img11
img12
img13
img14
img15
img16
img17
img18
img19
img20
img21
img22
img23
img24
img25
img26
img27
img28
img29
img30
img31
img32
img33
img34
img35
img36
img37
img38
img39
img40
img41
img42
img43
img44
img45
img46
img47
img48
img49
img50
img51
img52
img53
img54
img55
img56
img57
img58
img59
img60
img61
img62
img63
img64
img65
img66
img67
img68
img69
img70
img71
img72
img73
img74
img75
img76
img77
img78
img79
img80
img81
img82

img0
img1
img2
img3
img4
img5
img6
img7
img8
img9
img10
img11
img12
img13
img14
img15
img16
img17
img18
img19
img20
img21
img22
img23
img24
img25
img26
img27
img28
img29
img30
img31
img32
img33
img34
img35
img36
img37
img38
img39
img40
img41
img42
img43
img44
img45
img46
img47
img48
img49
img50
img51
img52
img53
img54
img55
img56
img57
img58
img59
img60
img61
img62
img63
img64
img65
img66
img67
img68
img69
img70
img71
img72
img73
img74
img75
img76
img77
img78
img79
img80
img81
img82

Terug naar overzicht