Conferentie 23+

De Bijbelstudieconferentie vindt plaats in de lijdenstijd van de Heere Jezus. Wat mooi om dan onderzoek te doen naar een type van Jezus: Elisa. In verschillende lezingen diepen we uit wat zijn relatie was met de Heere en waarin hij leek op de grote Profeet en Leraar en bespreken we dit in kleine groepen en plenair met elkaar. 

Naast de lezingen en groepsbesprekingen is er genoeg tijd voor ontmoeting, samen zingen, een spel of een wandeling. Bezinning, saamhorigheid en gezelligheid gaan dit weekend samen op. 

Het is ons gebed dat je Jezus Christus persoonlijk leert kennen en, als je Hem al kent als je Zaligmaker, je verrast zal zijn over alles wat Hij over Zichzelf zegt. Dat het niet blijft bij alleen horizontale ontmoetingen maar vooral een verticale ontmoeting die jezelf en je naaste rijk maakt! Dat is pas echt confereren!

Programma

We gaan nadenken over vier thema's:

Aanmelden

Voor aanmelding zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Zou je zo vriendelijk willen zijn de aangegeven velden in te vullen?


Terug naar overzicht