Bijbelstudieconferentie 23+

In het weekend van D.V. 17-20 februari 2023 staat de Bijbelstudieconferentie 23+ weer gepland in Natuurvriendenhuis De Bosbeek in Bennekom. Noteer deze data alvast in je agenda, zodat je ze niet kunt missen! 

Het thema van de conferentie is:
God is geopenbaard
Eerste zendbrief van de apostel Johannes

De deelthema’s zijn:
1. God is Licht - 1 Joh. 1:1-2:17
2. Blijven in Christus - 1 Joh. 2:18-3:24
3. Gods liefde geopenbaard - 1 Joh. 4:1-21
4. Het eeuwige leven door het geloof

Aanmelden

Leeftijd van 23-35 jaar. 
Voor aanmelden zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Zou je zo vriendelijk willen zijn de aangegeven velden in te vullen?


Terug naar overzicht