Conferentie 23+

In het weekend van 17-20 februari 2023 vond de Bijbelstudieconferentie 23+ plaats in Natuurvriendenhuis De Bosbeek in Bennenkom.

Thema: God is geopenbaard
Eerste zendbrief van de apostel Johannes

De deelthema’s zijn:
1. God is Licht - 1 Joh. 1:1-2:17 - dr. P.C. Hoek
2. Blijven in Christus - 1 Joh. 2:18-3:24 - ds. W.L. van der Staaij (CGK)
3. Gods liefde geopenbaard - 1 Joh. 4:1-21 - ds. G.T. van Appeldoorn
4. Het eeuwige leven door het geloof - ds. J.A. Kloosterman
Foto's

img0
img1
img2
img3
img4
img5
img6
img7
img8
img9
img10
img11
img12
img13
img14
img15
img16
img17
img18
img19
img20
img21
img22
img23
img24
img25
img26
img27
img28
img29
img30
img31
img32
img33
img34
img35
img36
img37
img38
img39
img40
img41
img42
img43
img44
img45
img46
img47

img0
img1
img2
img3
img4
img5
img6
img7
img8
img9
img10
img11
img12
img13
img14
img15
img16
img17
img18
img19
img20
img21
img22
img23
img24
img25
img26
img27
img28
img29
img30
img31
img32
img33
img34
img35
img36
img37
img38
img39
img40
img41
img42
img43
img44
img45
img46
img47

Terug naar overzicht