Jongerendag 16+ 2019

De jongerendag 16+ vond plaats op 30 november 2019. In het middagprogramma hield ds. R. van de Kamp een lezing over het thema: ‘Op reis!’. Daarna volgde een interview met ds. J. de Boer over zijn vroegere werk als legerpredikant.

Na het plenaire gedeelte hebben de jongeren twee workshops gevolgd waarin ze met elkaar verder dachten over het thema van de dag. Hieronder kun je de lezing terugkijken- en lezen. Op deze pagina zijn ook de foto’s van de dag terug te zien.

De reis naar de eeuwigheid

Ik heb een stuk touw meegenomen. Laten we zeggen dat dat touw zo lang is dat het alsmaar doorgaat. Het gaat hier van het podium af, naar buiten toe, een paar keer om de aarde heen en het stopt nooit. Het touw is oneindig. Dit touw laat zien wat jouw leven is. Iedereen die hier zit heeft een eeuwig leven. Ik heb een deel van dit touw zwart gemaakt. Dat zwarte deeltje is jouw leven hier op aarde. Het begint met je geboorte en het eindigt met je sterfdag. Dan volgt het eeuwige leven. En als je nadenkt over je levensreis dan is het de vraag hoe het er uit ziet. De Bijbel leert ons, dat ons leven nu bepalend is voor eindbestemming. Hoe vul jij je leven in, wat stempelt jouw leven? John Bunyan schrijft over het leven van een christen. Het boek begint in de stad verderf, christen gaat door een klein poortje en het leven wordt gestempeld door veel strijd. Richten we ons vaak niet op dat kleine stukje, terwijl de eeuwigheid veel langer is? Wie stempelt jouw leven? Is dat de satan? Dan zul je ook voor eeuwig bij hem zijn in de hel. Of is het zo dat jouw leven gestempeld wordt door Koning Jezus? Dan zal je leven voor eeuwig bij God in de hemel zijn. Daarmee houdt senior jeugdwerkadviseur Henco van Ee de dag voor geopend.


 


Beste vrienden: 'Op reis!', hoezo op reis? En waarheen dan wel? En hoe dan? Hoe weten wij of wij de goede weg bewandelen? Hoe weten wij of wij het einde wel halen? Een prachtig mooi beeld over ‘Op reis!’ vind je ook in de Bijbel. In het Oude Testament als het volk Israël uit Egypte geleid wordt en God hen beloofd om ze te brengen in het land Kanaän. Hij belooft hen te helpen en te leiden, te omringen met Zijn goedheid en Zijn trouw. Wij zouden zeggen: zo kan het niet verkeerd gaan met dat volk. Want de Heere heeft het beloofd, Hij heeft het toegezegd en daarom zal het ook goedkomen.

Als het over de reis gaat dan is het einddoel zeker.

Toen ik in mijn vorige gemeente een prekenserie hield over de woestijnreis, zei een ouder iemand tegen me: ‘nou dominee, ik ben blij dat u ermee klaar bent’. Ik vroeg hem waarom hij er blij mee was. ‘Nou’, zei hij, ‘dat gemoek in die woestijn, dat werd ik een beetje zat’. Misschien ben jij het ook wel zat, dat gemoek in de woestijn door dit leven. Maar één ding staat vast: God belooft je Kanaän. Het Hemelse Kanaän. Hij heeft deze belofte ook verzegeld aan je voorhoofd. Misschien weet je dat niet meer, kijk dan nog eens op je doopkaart. Ik kan jullie van alles beloven, maar je kunt dat gewoon naast je neerleggen. De grote vraag in heel ons leven is of wij tot de erkenning komen dat God ons in het Hemelse Kanaän wil laten komen. En dat Hij het is die ons leven stuurt en leidt. Als het over de reis gaat dan is het einddoel zeker. De reis niet, die is moeilijk, onvoorspelbaar en zit vol uitdagingen. Wij maken ons vooral druk over dat zwarte stukje touw waar Henco net mee begon. Ik wil jullie vanmiddag meenemen in waarom wij ons zo druk maken over dat zwarte stukje.

Als de Heere wil dat wij Hem erkennen en herkennen in ons leven, dan is het nodig dat wij Hem kennen. Hij laat zich kennen in Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. En dat wij het gaan toestemmen dat Hij het goede met ons voor heeft. Met alles wat je in je leven meemaakt. Dat we het erkennen dat alles uit Zijn hand komt. Waarom maken we ons zo druk over dat zwarte stukje. Dat wil ik uitleggen aan de hand van drie ‘I’s. Individualisering, informatisering en identificering.

Individualisering

Onze tijd kenmerkt zich door individualisering. Dat is een gegeven en iedereen heeft daarmee te maken. Die tijdgeest gaat ons niet voorbij. Het draait om het individu; mijn eigen ik. Dat is on-Bijbels. De Heere richt zich in het Oude Testament tot een heel volk. In het Nieuwe Testament zijn alle brieven geschreven aan gemeenten of aan de voorganger van een gemeente. Ook het gezin speelt een belangrijke rol in de Bijbel.

Het evangelie is scherp. Mijn vlees moet gekruisigd worden. In die weg mag je staan in de vrijheid waarmee Christus vrijmaakt.

Het gaat niet om het individu, het gaat om de gemeenschap. Niet om de ‘dikke ik’, dat zijn woorden van premier Rutte. Je moet opkomen voor jezelf en je moet jezelf kunnen zijn en kunnen doen en laten wat je wilt. Dat brengt ook een hele sterke lichaamscultuur met zich mee. Je moet er goed, gezond, sterk uitzien. Alles draait om jezelf. Misschien wordt je er soms wel hopeloos van, omdat je aan dat beeld maar niet kunt tippen. Je moet meetellen. En ook daar is het Evangelie op aangepast, het zogenaamde welvaartsevangelie. Je hoort op zondag in de kerk over de drie stukken: ellende, verlossing en dankbaarheid. Het welvaartsevangelie zegt: er zijn drie stukken nodig om te weten of ik gered bent. (1) Hoe ik mijn hart opengezet heb voor God, (2) hoe ik nu een kind van God ben en (3) dat ik nu heilig moet leven. En dan moet het gezellig zijn in de kerk. Maar het evangelie in al zijn scherpte is niet gezellig. Daar moet mijn vlees gekruisigd worden. In die weg mag echter ik staan in de vrijheid waarmee Christus vrijmaakt.

Door de individualisering is ‘jong zijn’ de norm geworden. Niet de volwassenheid en zeker niet de grijsheid waar de Bijbel over spreekt. Wij als ouderen zijn jaloers op jullie. Weet je waarom wij jaloers zijn op jullie? We vinden jullie kleding mooi, jullie zijn flexibeler dan wij en jullie kunnen goed overweg met de computer en alles wat daarmee samenhangt. In de individualisering moeten we pluraal denken. Als jij jouw ding doet, dan doe ik het mijne. Anders komen we er niet uit. Het pluralisme is noodzakelijk voor het individualisme. Maar het pluralisme zegt dat alles waar is. Neem dit maar mee en ga er rustig over nadenken. Als alles waar is dan is er niets waar. Het pluralisme zet ons aan tot een enorme keuzedwang- en stress. Vroeger had je een buurtsuper. De enige keuze die je had bij het kopen van melk was of je het ‘los’ in je eigen kannetje wilde hebben of in een fles. Tegenwoordig hebben we voor iedereen zijn eigen melk: halfvolle, halflege of met een bepaald percentage vet. U kunt kiezen. We moeten overal over nadenken. Wij moeten in een week meer beslissingen nemen dan onze voorouders in het hun hele leven.

Informatisering

Van jullie en van mij wordt er dagelijks informatie verzameld. Dat vinden we misschien niet zo belangrijk als we niets te verbergen hebben. Maar je hebt wel wat te verbergen. Dat las ik in het boek: ‘Je hebt wél iets te verbergen’ geschreven door twee NRC journalisten. Facebook weet bij wie je gisteren op bezoek ging, de belastingdienst zag hoe je er kwam, Apple hield bij hoe lang je er bleef, Samsung hoorde wat je er zei en Google wist al dat je het van plan was. Iedere app die je installeert op je telefoon, gaat gemiddeld gepaard met veertig triggers. Triggers die informatie aan je toestel ontlenen en doorsturen. Wij zijn enthousiast over de slimme apparatuur van tegenwoordig. Op afstand kan alles worden uitgelezen. Jouw profiel is volledig bekend. Je hoeft niet te zeggen dat je christen bent, dat is bekend. Je gangen zijn volledig na te gaan. Dat betekent dat alles wordt gebruikt om je te manipuleren. Mijn dochter belde met een vriendin over handtassen. De volgende dag kreeg ze reclames voorgeschoteld met handtassen. Hoe bedoel je ‘Samsung hoorde wat je zei?’.

Waar wil je naartoe? Wat is het doel van je leven?

Kan je je er aan onttrekken? Ik denk het niet. Maar: waar wil je naartoe? Wat is het doel van je leven? Wat is het dat je aandacht vraagt. Waar gaat je interesse naar uit? Als je de Heere wil volgen en Zijn voetstappen wil drukken en in alles Hem wil erkennen. Als je die opmerkzame omgang met de Heere wil, waardoor je ook de dingen ga zien die Hij werkt en Hij geeft. En dat je tot de erkenning kom dat Hij het is die heel je leven stuurt en leidt. Dan is er strijd nodig.

Indentificering

Wie bepaalt wie wij zijn? Je kunt ongeveer alles kiezen, tot je geslacht toe. Alleen de leeftijd mag je niet kiezen. Wie bepaald wie je bent? Er is er maar één die het bepaalt, dat is de Heere. Hij zegt in zijn Woord dat wij zondaren zijn en dat wij het van genade moeten hebben. Maar er spelen ongelofelijke krachten. Dat is begonnen in de jaren zestig met de seksuele revolutie; alles moest kunnen en alles moest mogen. Daarop volgde de homolobby: het ging niet alleen over verschillende geslachten, maar ook over dezelfde geslachten. Ik zeg het met alle voorzichtigheid. Misschien zijn er onder ons ook wel die daarmee te strijden hebben. Zoek daar pastorale hulp voor bij je predikant of wijkouderling, mijn deur staat open. Op de homolobby volgde de genderideologie. Niet alleen meer dezelfde geslachten, maar je moet ook zelf kunnen bepalen wie je bent. Daardoor verliezen wij onze identiteit en wordt het allemaal heel erg ingewikkeld. Dit alles wordt nog versterkt door de ontlezing en daarom: lezen, lezen, lezen. Als je het lezen moeilijk vindt, begin dan met een makkelijk boek. Door lezen worden woorden ingescherpt, daardoor ontstaan gedachten en daardoor wordt je wijs. En juist het ontlezen versterkt dat wij onze identiteit verliezen. En dat wordt nog meer versterkt door te netflixen, waar ons alle genoemde dingen als normaal worden voorgeschoteld.

Door het geloof in Hem, zijn wij meer dan overwinnaars.

Hoe kun je ooit het reisdoel halen, als je deze dingen op je in laat werken? Hoe kan ik ooit God ontmoeten? Wie gaat de strijd halen? Wie gaat de eindbestemming halen? Als het in eigen kracht moet dan is het onmogelijk. Het hoeft niet in eigen kracht. De strijd is overwonnen, die is op Golgotha beslecht. Daar is de kop van satan vermorzelt. En daar heeft Christus getriomfeerd. Door het geloof in Hem, zijn wij meer dan overwinnaars. Dan heeft de satan geen grip meer op ons, maar moet hij het afleggen. Met welke invloeden wij dan ook te maken krijgen en hoe moeilijk het ook is op de reis naar de eeuwigheid. Christus heeft overwonnen. Prins Immanuël, zoals hij in het boek: ‘De heilige oorlog’ wordt genoemd, moet eraan te pas komen in jouw leven. En daarom roept Hij en nodigt Hij. En daarom staat Hij met uitgebreide armen, zondag aan zondag. Vind je het moeilijk, weet je niet hoe het moet? Wend je tot Hem, Hij ziet niets liever dan zondaren (jongeren én ouderen) die tot Hem de toevlucht nemen. Hij wil radeloze mensen genade schenken.

Wij redden het niet, maar Christus heeft het gered. En daarom ís er redding!

Toen ik de lezingsnotitie kreeg, dacht ik: ‘waar moet ik beginnen en waar moet ik eindigen’? Die vraag heb ik voor de Heere neergelegd. Ik weet niet waarom ik het zo aan moest pakken, maar dit was blijkbaar nodig. Wij redden het niet, maar Christus heeft het gered. En daarom ís er redding!

img0
img1
img2
img3
img4
img5
img6
img7
img8
img9
img10
img11
img12
img13
img14
img15
img16
img17
img18
img19
img20
img21
img22
img23
img24
img25
img26
img27
img28
img29
img30
img31
img32
img33
img34
img35
img36
img37
img38
img39
img40
img41
img42
img43
img44
img45

img0
img1
img2
img3
img4
img5
img6
img7
img8
img9
img10
img11
img12
img13
img14
img15
img16
img17
img18
img19
img20
img21
img22
img23
img24
img25
img26
img27
img28
img29
img30
img31
img32
img33
img34
img35
img36
img37
img38
img39
img40
img41
img42
img43
img44
img45

Terug naar overzicht