Jongerendag 16+

Jongeren bijeen brengen rondom het Woord. Dat is de jongerendag 16+ die ook dit jaar weer georganiseerd wordt.

De jongerendag 16+ zal dit jaar online plaatsvinden. Alle plaatselijke jeugdverenigingen kunnen via de livestream van de HHJO een appèlwoord, samenzang en een interactief onderdeel meemaken. Dit vormt het eerste deel van de avond. Het tweede deel van de avond wordt plaatselijk ingevuld. Hiervoor zorgen wij voor een actief programma dat je met je eigen groep uitvoert.


Programma

Appèlwoord

Kand. D.A. Pater neemt ons mee in het thema 'God hoort', over het gebed in jouw leven. Heeft bidden zin, zeker als je bedenkt dat God toch alles al weet? Om wat mag je allemaal bidden? Wat is een gebed dat door God verhoord wordt? Waaróm zou God ons gebed verhoren? Kun je zeker zijn van verhoring? Zijn er ook onverhoorde gebeden? We willen samen luisteren naar wat Jezus zegt in Lukas 11:9 en 10: “En Ik zeg ulieden (jullie): Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, die zal opengedaan worden.”

Hoe weerbaar ben jij?

We leven in een tijd van verwarring en onzekerheid. Hoe gaat het verder met de coronapandemie, het klimaat? Christenen worden steeds verder een minderheid in Nederland. Er is steeds minder begrip voor Bijbelse standpunten. Voor velen ben je als orthodox christen niet anders dan iemand die in kabouters gelooft. Hoe kun je als christenjongere stevig in je schoenen staan in deze lastige tijd? Richard Groenenboom is woordvoerder en spreker bij SDOK. Wereldwijd sprak hij veel christenen die vervolgd worden vanwege hun geloof. Ze leerden hem hoe je ook hier als christen geestelijk weerbaar kunt zijn en afgestemd op de stem van God.


Spelinstructies

De livestream duurt tot ongeveer 20.45 uur. Daarna kunnen jullie aan de slag met een spel. De ingrediënten die hiervoor nodig zijn kunnen hieronder gedownload worden. In de PowerPoint staat de speluitleg. En verder zijn er opdrachtbladen voor de verschillende groepjes.

Aanmelden

Meld je aan en ontvang de instructies voor het actieve deel van het programma dat je met je eigen JV organiseert!

Zou je zo vriendelijk willen zijn de aangegeven velden in te vullen?

Terug naar overzicht