Jongerendag 16- Rotterdam

De jongerendag 16- in Amersfoort vond plaats op 23 maart 2019. In het ochtendprogramma hield ds. P. den Ouden een lezing met als thema '(ver)dienen'.

Hieronder kun je zijn lezing terugkijken- en lezen. Na het appèlwoord hebben de jongeren twee workshops gevolgd waarin ze met elkaar verder dachten over het thema van de dag. Op deze pagina zijn ook de foto's van de dag terug te zien.


Waar gaat het vanmorgen over? Ik heb thuis naar de poster zitten kijken. Ik zie er een aardige jongen met een tas met boodschappen in de handen. Aan de zijkant zie ik een mevrouw: wat ouder, grijze haren. En onder die foto dat ene woord: ‘(ver)dienen’. Dat is het thema waar het vanmorgen over gaat. En natuurlijk hebben de organisatoren van deze dag het plaatje er niet zomaar bijgeplakt. Daar hebben ze een bedoeling mee. Wat heeft die tas met boodschappen nu met dienen te maken? Daar gaan we het vanmorgen kort over hebben. Wat is dienen en wat heeft die tas daar mee te maken?

Dienen is een ander voorrang geven.

Wat is dienen? Je kunt van alles bedenken. Iets voor een ander doen of tijd en aandacht geven aan een ander. Ik moet eerlijk zijn, dat zit er wel aan vast. Dienen, daar hoort een beetje zelfverloochening bij. Dienen kun je omschrijven als: een ander voorrang geven.

Stel voor: je zou juist met je vrienden fijn gaan voetballen en je moeder vraagt of je wilt gaan wandelen met je oude tante die in een rolstoel zit. Dan moet je kiezen. Eerlijk is eerlijk: voetballen is leuker dan wandelen met een tante van zeventig (hoe lief ze ook is). Kies ik voor de tante óf kies ik voor mijzelf? Bij zo’n keuze merk je dat je wel wat egoïstischer bent, dan je wilt weten. Je kiest liever voor jezelf dan voor die ander. Dienen betekent bereid zijn om jezelf te verloochenen. Dus het thema van vanmorgen, is eigenlijk best wel een lastig thema. Dat is iets waar ik uit mezelf maar weinig zin in heb. Hoe komt dat? Dat heeft te maken met de zonde. Als ik moet kiezen, dan kies ik voor mezelf.

Nu is er Eén geweest, die niet voor zichzelf koos. Dat is de Heere Jezus. Waarom koos Hij niet voor zichzelf? ‘Want de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen.’ Hij kwam naar deze wereld en heel de wereld stond klaar om Hem van harte te dienen. Maar zo is het niet hè. Die wereld (dat zijn wij) wil(de) helemaal niets met God te maken hebben. God dienen? Je weet wel wat beters, dan om God te dienen. Maar nu het wonder: God wil wel met deze wereld te maken hebben. De wereld niet met Hem, maar Hij wel met de wereld. Hij is gekomen om de verkeerde wereld te verlossen, te redden, zalig te maken.

Weet jij hoe ver het dienen van de Heere Jezus ging? Dat ging tot aan het kruis.

De Heere Jezus kwam om te dienen. Lees het evangelie maar door van voor naar achter, dan kom je dat dienen van Hem elke keer tegen. Mensen die ziek maakte Hij gezond, mensen die honger hadden gaf Hij te eten, mensen die verdrietig waren kwam Hij troosten. Nooit dacht Hij aan Zichzelf, altijd aan de ander. Hij heeft nooit gezegd: ‘nu even niet’ of: ‘daar heb Ik nu even geen zin in’. Weet jij hoe ver het dienen van de Heere Jezus ging? Dat ging tot aan het kruis. Het zwaarste werk, de zwaarste dienst en Hij deed het. Hij stierf aan het kruis voor onze zonden. Meer kun je niet doen. Als jouw dienen gaat tot en met dat je je leven geeft, dan geef je alles. En nu mogen wij als verloren zondaren tot deze Zaligmaker komen om door Hem verlost te worden. Er is bij Hem genade en vergeving te vinden. Zoek je dat? Houdt genade jou bezig? Zijn er weleens momenten in je leven waarop je nadenkt over hoe je de Heere Jezus kunt leren kennen? Of zeg je eerlijk dat je daar nooit over nadenkt? Heere Jezus wilt u ook in mijn hart en in mijn leven komen? Geef je hart jong aan de Heere Jezus, daar zul je nooit spijt van krijgen. Hoe langer je het uitstelt, hoe moeilijker het wordt. Je gaat er dan aan wennen om zonder God te leven. Je kunt op zondag twee keer in de kerk zitten en drie keer per dag de Bijbel lezen en toch leven zonder God. Kijk uit! Je went eraan. Uitstel wordt afstel. Als je het moeilijk vindt: vertel dat dan aan Hem. Hij wil je zo graag helpen en je zo graag horen.

Hoe kun je weten of de Heere in je leven gekomen is? Dat kun je herkennen aan een verlangen in je hart om Hem en je naaste te dienen. Waar je eerst helemaal geen zin in had, daar krijg je nu een verlangen naar. Als je gaat zien wat Hij voor jou heeft willen doen, dan wil je alles wel voor Hem doen. Alles wat je doet is niets bij wat Hij voor jou heeft gedaan. Je wilt dan graag in Zijn wegen wandelen en Zijn Woord horen. Eerst zag je er niets in en vond je het saai en taai. En nu ga je langzamerhand zien dat een leven met en voor de Heere zo mooi en zo goed is. De Heere heeft het in je leven voor het zeggen.  

Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

Als een jongen veel van een meisje houdt, dan wil hij het haar graag naar de zin maken. Dat herkent iedereen. Hij wil haar zo graag blij maken. Als zij nu maar blij is, is hij ook blij. Zo gaat dat met liefde. De jongen wil alles voor het meisje doen. Zo is het ook als je de Heere liefhebt, dan wil je Hem graag van harte dienen, met ingespannen krachten. Je bent dan bang om hem verdriet te doen of teleur te stellen.

Zo is het ook als je de Heere liefhebt, dan wil je Hem graag van harte dienen, met ingespannen krachten.

Zijn hier jongeren die God graag zouden willen dienen? Geef daar voor jezelf maar antwoord op. Ik vraag niet of je het kan, maar of je het wilt. Zou je je hart en je leven aan de Heere willen geven uit liefde tot Hem? Sommigen denken dat je dan zendeling, evangelist of dominee moet worden. Dat kan, God zoekt werkers in Zijn Koninkrijk. Je mag Hem vragen naar Zijn plan in je leven. Maar Hem dienen kan ook in het dagelijkse leven. Ik had kortgeleden een trouwdienst en toen las ik in het trouwformulier. Daar staat een mooi zinnetje: ‘om ijverig te zijn in dit uw goddelijk beroep’. Elk beroep is een goddelijk beroep. Vuilnisman, kraamverzorgster, moeder in een gezin, politieagent; het zijn allemaal goddelijke beroepen, je kunt er de Heere dienen in het alledaagse leven. Luther zegt: ‘onze lieve Heere God houdt meer van moeders die poepluiers wassen dan van monniken die de hele dag in de Bijbel lezen’. Hoe bedoelde Luther dat? De moeder vervult haar roeping, zo dient zij God. En dan de monnik: God heeft ons niet geschapen om de hele dag in de Bijbel te lezen, zelfs Adam moest in het Paradijs nog werken. Goed dat je de Bijbel leest; lees veel in de Bijbel. Maar ook je werk is een opdracht die God je gegeven heeft. Dat is de plaats waar je God dient. Je doet je werk niet in de eerste plaats voor je baas of je chef, maar voor God. Je werk is een opdracht voor God.

Misschien heb je weleens gehoord van Martin Luther King. Hij was een negerpredikant in Amerika. Zijn gemeente bestond uit zwarte negers die werden gediscrimineerd. Ze moesten het minste werk doen voor een hongerloon, dat was vreselijk. Hij zei: ‘als een man geroepen wordt om de straat te vegen dan moet hij dat doen net als Michelangelo schildert, Bach muziek maakte en Shakespeare gedichten schreef. Hij moet zijn straat zo goed vegen dat alle heirscharen van hemel en aarde onder de indruk zijn van zijn werk’. Zij vegen de straat voor God. Laten de mensen je maar verachten. Als dit je roeping is dan doe je het met de uiterste inzetting.

Als voor Hem niets te veel was, zou er dan voor mij iets te veel zijn?

Je krijgt niet alleen het verlangen om God te dienen, het dienen van je naaste is daarmee verbonden. Eerst had je er een hekel aan om je naaste te dienen. Als de Heere je hart heeft aangeraakt, dan wil je graag op Hem lijken. Anderen dienen zoals Hij anderen diende. Dan zit het niet in grote dingen. Denk maar aan de boodschappentas waar we mee begonnen. De jongen deed misschien de boodschappen, omdat de oude vrouw de deur niet meer uit kon. Daar zit iets in van het dienen van God. Ga maar eens zoiets doen, het kost iets van jezelf. Soms heb je er dan nog geen zin in. Maar als je denkt aan wat de Heere Jezus voor jou deed, kun je dan nog zeggen dat je ergens geen zin in hebt? Als je voelt dat je toch liever voor jezelf wilt kiezen, moet je aan Hem denken. Dan wordt je egoïsme gekruisigd. Het denken aan Hem is een machtige bron om je te helpen Hem en je naaste te dienen. Als voor Hem niets te veel was, zou er dan voor mij iets te veel zijn?

Jullie krijgen huiswerk mee. Bedenk wat jij volgende week voor iemand zou kunnen doen. En bidt dan maar: Heere geef mij de liefde en de kracht en de trouw om het te doen. Geef mij genade om zo U en de naaste te mogen dien. God bless you.

img0
img1
img2
img3
img4
img5
img6
img7
img8
img9
img10
img11
img12
img13
img14
img15
img16
img17
img18
img19
img20
img21
img22
img23
img24
img25
img26
img27
img28
img29
img30
img31
img32
img33
img34
img35
img36
img37
img38
img39
img40
img41
img42
img43
img44
img45

img0
img1
img2
img3
img4
img5
img6
img7
img8
img9
img10
img11
img12
img13
img14
img15
img16
img17
img18
img19
img20
img21
img22
img23
img24
img25
img26
img27
img28
img29
img30
img31
img32
img33
img34
img35
img36
img37
img38
img39
img40
img41
img42
img43
img44
img45

Terug naar overzicht