Kinderappèl 2019

Het Kinderappèl vond in op 30 maart en 6 april 2019 plaats op vier verschillende locaties. Een predikant vertelde de kinderen het Bijbelverhaal over de Barmhartige Samaritaan. 

'Waar zou jij moeten slapen als je geen bed hebt?', vraagt jeugdwerkadviseur Jacoline aan de kinderen. 'Op de grond', zegt de een, 'of in een doos', volgt een ander. Een meisje mag ervaren hoe het is om in een doos te slapen. 'Het is erg hard, het ligt niet lekker', is haar conclusie. Vandaag denken we met elkaar na over het zorgen voor elkaar. Want ook mensen die in een doos slapen, hebben onze hulp nodig. 

Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij niet te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling; en gij hebt Mij niet geherbergd; - Mattheüs 25 vers 42 en 43a

Luister het Kinderappèl na!

De Heere Jezus vertelt een gelijkenis, dat is een beeld dat alle mensen goed kunnen begrijpen. Een man is op weg van Jeruzalem naar Jericho. De weg is heel smal en heel gevaarlijk. Opeens zijn daar rovers, ze slaan hem in elkaar een laten hem halfdood liggen. Hij ligt daar in de brandende zon. Maar: daar komt iemand aan! Het is een priester (of: dominee);  die zal hem vast wel helpen. Maar de priester gaat hem voorbij. Moedeloos blijft de gewonde man liggen. Opnieuw is hij blij, hij hoort weer voetstappen aankomen. Het is een Leviet (of: een hulpje van de priester). De man die op de grond ligt is hoopvol, misschien dat deze man hem wel helpt. Maar ook de Leviet gaat aan Hem voorbij. Het is erger dat hij onrein wordt, dan dat hij een ander helpt. Dan hoort de gewonde het geluid van een ezel. Er komt een Samartiaan aan; die zal hem vast niet helpen. De Samaritanen en de Joden hadden altijd ruzie met elkaar. Maar de Samaritaan stopt, hij verzorgd de wonden van de man en hij brengt hem naar een herberg. Hij geeft de herbergier geld om de man te verzorgen. 

Wat betekent deze gelijkenis? Als de Heere Jezus een gelijkenis vertelt, gaat het vaak ook over Zichzelf. Hij zegt in Zijn Woord dat wie in Hem gelooft, ook op Hem gaat lijken. Hij is op zoek naar mensen die Hem nodig hebben, die liefde hebben voor de mensen om Hem heen. Heb jij de Heere Jezus ook elke dag nodig? Vraag je dan aan Hem of hij de verkeerde dingen wil vergeven? Dan ga je op Hem lijken en dan ga je ook oog krijgen voor de mensen om je heen. Zelfs aan hen aan wie je een hekel hebt. 

img0
img1
img2
img3
img4
img5
img6
img7
img8
img9
img10
img11
img12
img13
img14
img15
img16
img17
img18
img19
img20
img21
img22
img23
img24
img25
img26
img27
img28
img29
img30
img31
img32
img33
img34
img35
img36
img37
img38
img39

img0
img1
img2
img3
img4
img5
img6
img7
img8
img9
img10
img11
img12
img13
img14
img15
img16
img17
img18
img19
img20
img21
img22
img23
img24
img25
img26
img27
img28
img29
img30
img31
img32
img33
img34
img35
img36
img37
img38
img39

Terug naar overzicht