Kinderappèl 2021

Samen met honderden andere kinderen zingen, een Bijbeltekst leren, luisteren naar een Bijbelverhaal en een groepsactiviteit doen. Dat was ieder jaar de invulling van onze kinderappèldagen. Dit jaar kunnen we niet fysiek bij elkaar komen. Wel organiseren we een digitaal kinderappèl. Ben jij er ook bij?

Het kinderappèl zal gehouden worden D.V. 27 maart a.s. van 13.30-15.00 uur en is te volgen via deze pagina. 

 

Steun ons werk

Programma

Het thema is Bevrijd door het Lam. Centraal staat een stukje geschiedenis van het volk Israël in Egypte. Zij moesten bloed aan de deurposten strijken om de verderfengel voorbij te laten gaan. Daarna heeft de Heere hen op wonderlijke wijze uit Egypte laten vertrekken.

We hopen het kinderappèl op de gebruikelijke manier met elkaar te starten door te zingen, te luisteren naar de opening van de jeugdwerkadviseur en de Bijbelvertelling door een dominee en het aanleren van een Bijbeltekst. Daarna staan de workshops ingepland. Groep 1-3 en groep 4-6 zullen gaan knutselen en voor groep 7 en 8 is er een Kahoot quiz die we met elkaar hopen te spelen. Dit zal, inclusief pauze, ongeveer een half uur duren. Daarna sluiten we het kinderappèl gezamenlijk af.

Workshops

De spullen die nodig zijn voor het knutselen bezorgen we zelf, of via de post, bij de contactpersoon van de kinderclub of zondagsschool. Het is dus van belang dat je de kinderen voor 6 maart aanmeldt via de website en dat je aangeeft hoeveel kinderen er mee hopen te doen. Dan zorgen wij voor genoeg knutselmateriaal. We gaan er vanuit dat de groepen enkele standaardmaterialen zelf hebben. Er zijn scharen en lijm nodig en iets om te kleuren: stiften, kleurpotloden of krijtjes.

Ook de kinderen van groep 7 en 8 moeten worden aangemeld via de website. Zij hopen een quiz te gaan spelen tegen alle andere kinderclubs die zich hebben aangemeld. Het is handig als er vooraf groepjes worden gemaakt en dat er gezorgd wordt dat elk groepje een tablet/laptop/telefoon heeft om de quiz op te spelen.

Kleurwedstrijd

De kinderen kunnen dit jaar ook weer meedoen met de kleurwedstrijd. Binnenkort worden de kleurplaten via de post verstuurd naar de contactpersonen van de club. De kleurplaat zal ook als download op de website worden geplaatst. Inleveren kan digitaal tot en met D.V. 24 maart a.s. via het secretariaat van de HHJO. Aan het einde van het Kinderappèl vertellen we wie de winnaars zijn. 

Aanmelden

De termijn om je aan te melden is inmiddels verlopen. Wil je toch graag meedoen? Dat kan! Download de knutselwerkjes en print ze uit. Zorg dat je ook alle benodigdheden klaar hebt liggen. Zaterdag is op deze pagina de livestream te bekijken. En natuurlijk mag je ook de kleurplaat kleuren en insturen (t/m 24 maart a.s.).

Themalied

Speciaal voor het kinderappèl is er vorig jaar een themalied geschreven door Gerben Bast. Het lied heet: 'Mozes en het Lam'en sluit heel mooi aan bij de inhoud van het kinderappèl. Wil je de kinderen dit aanleren, vooraf aan het kinderappèl? Dan kan iedereen het lied die dag meezingen.

Liedtekst

 


Terug naar overzicht