Algemene voorwaarden

Aanwezigheid activiteiten HHJO 

We verwachten volledige aanwezigheid wanneer je je aanmeldt voor één van onze activiteiten. Mocht je door omstandigheden toch maar deels aanwezig kunnen zijn, dan dient het deelnamegeld evenwel volledig te worden voldaan. Daarbij heb je als deelnemer achteraf geen recht op het (gedeeltelijk) terugontvangen van betaalde gelden.

 

Annuleringsbeleid activiteiten HHJO 

Annulering tot 2 maanden voor aanvang: 

Vader-zoonsurvival: 10% 

Moeder-dochterdagen: 20% 

 

Annulering tussen 2 maanden - 14 dagen voor aanvang: 

Bijbelstudieconferentie 18+: 30% 

Bijbelstudieconferentie 23+: 30% 

Huwelijksconferentie: 30% 

Eéndaagse activiteit: 30% 

Vader-zoonsurvival: 50% 

Moeder-dochterdagen: 50% 

 

Annulering tussen 14 - 7 dagen voor aanvang: 

Bijbelstudieconferentie 18+: 50% 

Bijbelstudieconferentie 23+: 50% 

Ontmoetingsdag 23+: 50%

Huwelijksconferentie: 50% 

Eéndaagse activiteit: 50% 

Vader-zoonsurvival: 75% 

Moeder-dochterdagen: 75% 

 

Annulering minder dan 7 dagen voor aanvang: 

Bijbelstudieconferentie 18+: 100%

Bijbelstudieconferentie 23+: 100%

Ontmoetingsdag 23+: 100%

Huwelijksconferentie: 100%

Eéndaagse activiteit: 100%

Vader-zoonsurvival: 100%

Moeder-dochterdagen: 100%

 

Uitzondering op bovenstaande: 

Bij annulering in de laatste week (voor de activiteit) vanwege overlijden van een familielid in de 1e of 2e graad of bij ziekte van de deelnemer zal in overleg worden gekeken in hoeverre de deelnemer financieel schadeloos gesteld kan worden.

 

Privacy

Als jongerenorganisatie zullen we zorgvuldig omgaan met privégegevens die je met ons deelt. Wanneer je deelneemt aan onze activiteiten dan kun je gefotografeerd of op video vastgelegd worden. De HHJO behoudt zich het recht voor om content te delen voor promotiedoeleinden. Mocht je hier voor- of achteraf bezwaar tegen hebben dan is het nodig dit schriftelijk kenbaar te maken via secretariaat@hhjo.nl. Voor meer informatie bekijk ons privacystatement.