Goede Vrijdag

Deze weken bewegen we ons weer richting Goede Vrijdag. In de lijdenstijd volgen we de Heere Jezus op de voet naar Golgotha. Daar aan het middelste kruis is Hij gestorven tussen de misdadigers. Daarvoor werd Hij verraden, bespot en gemarteld. Uiteindelijk gaf Hij hangend aan het hout de geest. Hoe gewoon het ook voor ons geworden is om te spreken over ‘Goede Vrijdag’, maar… wat is er goed te noemen daar bij Jezus op Golgotha? Immers, er hangt een Onschuldige aan het kruis. Het recht is daar krom gebogen. En God haat dat soort praktijken, zo lezen we in het Oude Testament. Het is bovendien Zijn geliefde Zoon Die daar onrecht wordt aangedaan! Wat is daar goed aan? Wie heeft bedacht dat die Vrijdag een Goede Vrijdag is?

‘Goede Vrijdag’ komt niet rechtstreeks uit de Bijbel. Ook in de eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis ontbreekt deze benaming. Vanaf de 13e eeuw kom je het pas tegen in de Nederlandse en Engelse taal. In het Duits heet Goede Vrijdag Karfreitag. Dat komt van het Oudhoogduits Kara Freitag. Letterlijk betekent dat: kommervolle, treurige vrijdag. Past die Duitse versie niet beter bij Golgotha? Zouden we er in onze taal niet van moeten maken: ‘Treurige’, of ‘Zwarte’ Vrijdag?

Dat zouden we kunnen doen, wanneer we beseffen dat Jezus daar hing in onze plaats. Dat zou passen als we eraan denken dat wij Zijn kroon hebben gevlochten en Zijn beker hebben gevuld. Zo diep zijn wij gevallen en zo hardgrondig verafschuwt God onze zonde dat dit moest gebeuren. Als je dat ziet, dan gebeurt er weinig goeds op Golgotha. Daar staan wij schuldig, wij allemaal! Jezus Zelf zei al: ‘huil niet over Míj, maar over jezélf als je dit ziet gebeuren.’

Waarom spreken we dan toch over ‘Goede’ Vrijdag? Omdat de straf die ons de vrede aanbrengt op Jezus was. Of zoals in het Avondmaalsformulier staat: ‘Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij in Gods gericht zouden worden vrijgesproken. (…) Zo heeft Hij onze vloek op Zich geladen, opdat Hij ons met Zijn zegen zou vervullen. Hij heeft Zich met lichaam en ziel aan het kruishout tot in de allerdiepste smaad en in de angst der hel vernederd (…), opdat wij in Gods nabijheid zouden verkeren en door Hem nooit meer verlaten zouden worden.’

Daarom spreken we van een Goede Vrijdag. Dan heeft ‘goed’ de lading van ‘heilig’. Zoals in het Frans wordt gesproken over een vendredi saint en in het Spaans van een Viernes Santo. Een ‘Heilige Vrijdag’! Want het Goede op die dag komt niet van ons, maar van Jezus. Zijn offer was volkomen. Het is echt helemaal volbracht, zodat een ieder die dat gelooft, niet verderve, maar eeuwig leven heeft! Paulus leerde dat geloven en concludeerde daarna: ‘ik leef nu niet meer, maar Christus leeft in mij’! Geloof jij dat (al)? Goede Vrijdag!  

Ds. F. van Binsbergen

Door: Ds. F. van Binsbergen op 8 april 2022


Overzicht