Meer over Catechesemethode

Aanbevelingen en publiciteit

Aanbevelingen

'Van begin af aan heb ik mogen bijdragen aan dit bijzondere project. Een project van bijzonder belang ook! Het gaat toch om het bekend maken van onze jongeren met de inhoud van de Bijbel en de gereformeerde belijdenis.
Het gaat in deze methode duidelijk om twee dingen: om de inhoud van het geloof en het leven van het geloof. Anders gezegd: het gaat om hoofd en hart.
De naam van de methode is neergelegd in de vorm van een gebed ‘Leer mij’. Dat geeft uitdrukking aan het besef dat de catechisant het onderwijs van de Heilige Geest nodig heeft om écht wijs te worden. Het is ons hartelijke gebed dat deze nieuwe methode voor de catechese daar een middel toe mag zijn.'
ds. P.C. Hoek  (lid eindredactie 'Leer mij' en initiatiefnemer voor de ontwikkeling van een catechesemethode) over ‘Leer mij’

'Catechese is een aspect van de kerkelijke roeping om de jeugd van de gemeente te onderwijzen. De opdracht is om de Bijbelse boodschap in te scherpen. Het gaat in de eerste plaats om de inhoud, maar het is ook van belang om te kijken naar de manier waarop dit kerkelijke onderwijs gegeven wordt. In het kader van de catechese is een goede methode van belang. ‘Leer mij’ probeert de stof van de Heidelbergse catechismus Bijbelgetrouw, aansprekend en didactisch verantwoord aan te bieden en we zijn het aan onze roeping verplicht om hierin blijvend te investeren.'
ds. R.W. Mulder (lid eindredactie 'Leer mij')

De afgelopen twee jaar heb ik de catechesemethode ‘Leer mij’ gebruikt. Het is prettig dat de methode een vaste opbouw van de les kent. Deze opbouw kent als begin een binnenkomer (een aandachtstrekker op het onderwerp) en aan het einde een korte evaluatief moment. Zo’n begin en einde van de les vind ik belangrijk en vergroot het leermoment van de catechisanten. Soms mis ik wel specifieke en eenvoudige vragen die te stellen zijn bij een Schriftgedeelte. Het is prettig dat er in uitgebreide handleiding bij de methode verschillende keuzemogelijkheden zijn voor allerlei onderdelen van de les. Het is een aan te raden methode, zeker gezien de heldere lay-out en lesopbouw van het catecheseboekje.
ds. G.T. van Appeldoorn - ZODK, september 2018

Afgelopen seizoen gebruikte ik voor het eerst de nieuwe catechisatiemethode Leer mij, daarvan deel 1. Met in totaal 35 jongeren heb ik met de methode gewerkt. Toen ik deze methode voor het eerst onder ogen kreeg, was ik niet gelijk overtuigd. Maar al snel moest ik mijn mening bijstellen. De catechisatielessen zijn duidelijk geschreven, de werkvormen afwisselend en voor de catecheet is er voldoende ruimte voor eigen inbreng. Doordat er per les niet teveel wordt aangeboden, lukt het ook goed om per catechisatie- uur 1 hoofdstukje te behandelen. De methode reikt voldoende handvatten aan om met de catechisanten in gesprek te gaan, zeker ook bij de verwerkingsvragen. Ik vond het achteraf heel fijn om met deze methode te werken en kan deze andere catecheten zeker aanbevelen!
ds. W.M. Mulder - ZODK, september 2018

Publiciteit
- Ds. S.T. Lagendijk  (projectleider ‘Leer mij’) tijdens een COGG-conferentie voor theologiestudenten over het belang van hoofd, hart en handen (RD, 12 juni 2017)