Meer over Thema's

Wondervolle vreugde in God

Wondervolle vreugde in God

Samen met jongeren sta je voor de start van een nieuwjeugdwerkseizoen. Rondom een open Bijbel ontmoeten we elkaar en daarmee dus onder de adem van de Heilige Geest. Daardoor kan het geloof nooit te veel verwachten, als het gaat om het bereiken van jongeren. Want de Heere is soeverein, Zijn handelen overstijgt dat van ons. Een wonder dus, dat Hij ons wil inzetten!

Ik hoop dat je dit seizoen begint vanaf de knieën. Want niet door kracht, noch door geweld, maar door de Heilige Geest zal het geschieden. Het is de levenwekkende stem van de Heere, die door ons spreken, doodsheid tot leven brengt. Jongeren gaan Hem zoeken en vinden, omdat Hij hen tot Zich trekt.

Vandaar dat Calvijn zegt bij Handelingen 2: ‘Het geloofsvertrouwen dat zich op God vestigt, bevrijdt ons niet alleen van vrees, maar vervult onze harten met wondervolle vreugde.’ Als wij zien op onze (on)mogelijkheden, dan blijven we stil in een hoekje zitten. Maar wie op God ziet, kan vreugdevol jongeren tegemoet treden met Zijn boodschap. Want het gaat niet om en door ons, maar door en voor Hem!

Laten we ons dit jaar niet enkel druk maken om de praktische zaken van het jeugdwerk, maar zien in welk perspectief het staat. Bidt de Heere daarbij aanhoudend om Zijn vernieuwende werk. Calvijn: ‘Omdat dan niemand uitgesloten wordt van de aanroeping Gods, zo staat de deur van de zaligheid voor allen open en niets is er dat ons verhindert in te gaan, dan ons eigen ongeloof.’

Met jongeren mogen we pleiten op de verbondsbeloften, die aan hen Zijn verbonden bij de doop. Calvijn: ‘De gelovigen worden tot Christus geroepen, in Wie alleen ons toekomt wat de doop ons afbeeldt. Want wij worden gereinigd in Zijn bloed; en door de vrucht van Zijn dood trekken wij een nieuw leven in.’

Het is mijn gebed dat dit werkelijkheid wordt in het leven van jongeren, tijdens het komende winterwerkseizoen. Dat jongeren door Gods genade een nieuw leven in mogen trekken, om Christus’ wil!

Steven Middelkoop, Senior jeugdwerkadviseur