Hoe kies je een kinderbijbel?

Een van de belangrijkste pijlers van de geloofsopvoeding is het vertrouwd maken van onze kinderen met Gods Woord. Maar hoe doe je dat? Een belangrijk hulpmiddel hierbij is de kinderbijbel. Waar let je op als je een kinderbijbel kiest om in het gezin te gaan gebruiken?

Het aanbod van kinderbijbels is groot en divers. Om die reden is het handig om praktisch te beginnen. Voor welke leeftijd of verschillende leeftijdsgroepen binnen het gezin is de kinderbijbel te gebruiken? 

Ga vervolgens na of de kinderbijbel bijbelgetrouw is. Lees bijvoorbeeld de geschiedenissen van de schepping en zondeval of de opstanding. Hoe wordt de heilshistorie vertelt en toegepast? Dat geeft vaak een goed beeld hoe de schrijver omgaat met wat de Bijbel ons leert. Ook is het belangrijk om een beeld te vormen van het Godsbeeld van de schrijver. Hoe wordt er over God en over de Heere Jezus gesproken? Door de verhalen die je voorleest, zal het kind zich een beeld gaan vormen wie God is. Is het beeld dat in de kinderbijbel geschetst wordt evenwichtig? Verder is het goed om te letten op het mensbeeld. Wie zijn wij en wat komt er voort uit ons hart? 

Het is vooral voor jonge kinderen belangrijk hoe de illustraties vormgegeven zijn. Omdat ze nog niet kunnen lezen, is het een belangrijke ondersteuning van de tekst die wordt voorgelezen. Het is voor hen fijn als het duidelijke, eenvoudige illustraties zijn zonder te veel details. Als kinderen ouder worden, trekken mooie en kleurrijke illustraties meer de aandacht. Sommige kinderbijbels kiezen ervoor om de Heere Jezus niet af te beelden, anderen doen dat wel. Bedenk vooraf hoe je hier als ouders mee om wilt gaan. 

Als we met onze kinderen de Bijbel lezen, willen we ze leren dat het niet alleen mooie geschiedenissen zijn. We willen ook dat kinderen leren dat de Bijbel voor vandaag betekenis heeft. Hier kunnen kinderbijbels ons bij helpen. Soms wordt er een expliciete toepassing gemaakt tijdens of aan het eind van het verhaal. Het is ook mooi als er aan het eind een aantal vragen staan. Dat helpt om het gesprek over het voorgelezen gedeelte op gang te brengen. In zo’n gesprekje is er vaak wel een gelegenheid om door te praten over de betekenis voor ons eigen leven. Ook is het dan gemakkelijker om na te gaan of de kinderen de boodschap begrepen hebben. Ga ook na hoe de toepassingen gemaakt worden. Gaat het er alleen over hoe we goed moeten leven? Of komt ook aan de orde wie God is en wie Hij door genade voor ons wil zijn?

Vergeet niet dat het gebruik van de kinderbijbel een hulpmiddel is om de kinderen vertrouwd te maken met Bijbel. Het is van het grootste belang dat het kind merkt hoe ouders omgaan met de Bijbel. Betrokkenheid bij wat je voorleest en voorleeft laat zien dat het Woord van God waarde heeft voor ons leven. Door Zijn Woord wil God ons leren wie wij zijn en wie Hij door de genade die er in de Heere Jezus is voor ons wil zijn. Laat het bijbellezen samen gaan met het gebed om de Geest Die werkt in het hart!

Beance Kloosterman

Door: Beance Kloosterman op 17 maart 2022


Overzicht