Jeugdwerk weer volop aan de gang

We zijn als HHJO dankbaar dat we weer fysieke activiteiten kunnen organiseren. Zo hebben we veel jongeren ontmoet tijdens de Bijbelstudieconferenties 18+ en 23+ en hopen we weer honderden kinderen verwelkomen tijden het Kinderappèl. We merken ook in de gemeenten dat het jeugdwerk weer volop aan de gang is. Kinder-, tienerclubs en jeugdverenigingen komen weer samen in het verenigings- of kerkgebouw. De dank is aan de Heere dat dit weer kan!

Het winterseizoen is bijna afgelopen. In veel gemeenten wordt het zogenaamde winterwerk dan stilgelegd. De dagen worden langer en het is goed om bij tijden rust te nemen. Toch willen we alle jeugdwerkers oproepen om aandacht te blijven hebben voor kinderen en jongeren, ook in de zomerperiode. We merken dat in sommige gevallen de betrokkenheid op elkaar flinterdun is geworden. Er zijn jeugdverenigingen waar voorheen zo’n 30 jongeren samenkwamen op een avond, waar het er nu nog maar 5 of 6 zijn. We zien zo graag dat jongeren elkaar weten te vinden in de gemeente en dat ze betrekking hebben op elkaar. We horen gelukkig ook van gemeenten waar het bezoek juist is toegenomen! Een extra reden om die onderlinge ontmoetingen te blijven stimuleren.

Een paar ideeën, die gemakkelijk aangevuld kunnen worden. Organiseer eens in de zoveel weken een gezellige avond. Dit hoeft niet per se in het kerk- of verenigingsgebouw, maar ga bijvoorbeeld met elkaar wandelen, doe een spel of zing samen. Als een kleinere setting prettiger is, spreek dan zo nu en dan eens met een klein groepje jongeren af. Doe een korte Bijbelstudie met hen en bid met elkaar, of organiseer een preekbespreking op zondagmiddag- of avond. Een ander idee is om met een groepje jongeren een activiteit voor de gemeente te organiseren. Een markt, een actie voor een goed doel, een muziekavond, ouderenbezoek, etc.

Natuurlijk heb je als leidinggevende ook je rust nodig. Probeer er voor jongeren te zijn, waar je dat kunt. Gods werk gaat door. Laten we in dat besef zaaien.

Henco van Ee

Door: Henco van Ee op 12 april 2022


Overzicht