Nieuws

Niels Boone, nieuwe jeugdwerkadviseur

Een nieuw gezicht bij de HHJO, en dan ook nog helemaal uit Zeeland wordt er dan bij gezegd. Ik ben Niels Boone, getrouwd met Eline en vader Jorn, Wytze en Sil. We wonen in Middelburg en zijn lid van de gemeente van Arnemuiden. Ik ga twee dagen aan de slag als Jeugdwerkadviseur bij de HHJO.

De afstand tussen Middelburg en Veenendaal is niet gering, daarom heb ik er voor gekozen deeltijd aan de slag te gaan. De andere dagen blijf ik werken als docent Biologie op het Calvijn College in Goes. Ik geef les aan klas 1 t/m 3 van het VWO. De functie van jeugdwerkadviseur sluit mooi aan bij mijn baan als docent. Elke schooldag heb ik de doelgroep voor mij in het lokaal. Binnen de school ben ik ook betrokken bij vorming en toerusting van de leerlingen en zie het belang er van in dat dit meer en meer aandacht krijgt.

Het werk met en voor jongeren heeft mijn hart en het is van groot belang dat het jeugdwerk in de gemeenten een prominente plaats heeft. Jarenlange inzet voor het jeugdwerk heeft me laten zien hoe weerbarstig het werk kan zijn, maar ook hoe belangrijk het is. Verbinding is daarbij het sleutelwoord. Verbinding met God, met Zijn Woord en met de gemeente is cruciaal. Graag ben ik iemand die deze verbinding met de jongeren tot stand brengt of daarbij ondersteuning biedt. We hebben als leden van de kerk een verantwoordelijke taak: Hebreeën 4:1 ‘Laat ons dan vrezen, dat niet te eniger tijd, de belofte van in Zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van u schijne achtergebleven te zijn.’ Deze taak mag ik doen in het vertrouwen dat God Zijn kerk zal bouwen en bewaren.

Als jeugdwerkadviseur wil ik dienstbaar zijn aan de gemeenten, leidinggevenden en ouders. Graag stel ik me open op en denk ik mee over praktische mogelijkheden om jongeren te betrekken bij de kerk. Dit doe ik liever niet alleen, maar ik werk graag in een team om elkaar te kunnen versterken en te ondersteunen. De eerste ervaringen zijn positief, ik heb vertrouwen in het team en zie uit naar een gezegende tijd bij de HHJO.


Overzicht