Het borstwapen der gerechtigheid

Ik kijk even wat langer naar het plaatje van de soldaat. Helm, gordel, pantser, schild, zwaard, laarzen. Het moet niet makkelijk geweest zijn om daarmee rond te lopen en zeker niet om ermee te vluchten. Opvallend dat de meeste elementen een beschermende functie hebben. Met andere woorden, als we dit beeld van die geestelijke wapenrusting gebruiken, gaat het ook voornamelijk om datgene wat ons beschermt; beschermt tegen de aanvallen van de duivel.

Dit keer zoomen we wat dieper in op het borstwapen; het pantser dat het bovenlijf van de soldaat beschermt. Belangrijk, want achter dat borstwapen klopt het hart van de soldaat. Wat bedoelt Paulus nu met dit borstwapen van de gerechtigheid? Wat heb je dan nodig om je te beschermen? En tegen welke aanvallen beschermt dat borstwapen nu eigenlijk?

Bij gerechtigheid zul je ongetwijfeld denken aan de rechtspraak; als er gerechtigheid geschiedt, dan wordt iemand recht gedaan. Je herkent dat vast wel van je werk of van school: er is iets gebeurd, iemand krijgt daar de schuld van, maar die blijkt het helemaal niet gedaan te hebben. Natuurlijk wil niemand zeggen wie het wel gedaan heeft, want je bent toch geen klikspaan? Nu krijgt de echte dader spijt en vertelt eerlijk wat er gebeurd is. Hé, eindelijk kan de juiste persoon gestraft worden en gaat de ander ‘vrijuit’; er is recht gedaan.

Denken we aan alles wat wij fout doen en waar we vaak niet van willen weten, dan belijden we eerlijk dat al die dingen bij God wel bekend zijn. En als dat ons ernst wordt, dan beseffen we ook dat die zonden vergeven moeten worden. Gebeurt dat niet, dan zullen we onbekeerd sterven. Nodig dus dat onze zonden vergeven worden. Nu kan dat maar op één manier en dat is door het bloed van Christus. Doordat Hij geleden heeft en gestorven is, kunnen de zonden van Zijn kinderen vergeven worden. Het staat zo duidelijk in Jesaja 53: ‘Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.’ Hij heeft dus de overtredingen, de zonden van Zijn kinderen overgenomen en ervoor betaald, waardoor Christus ons kan vrijpleiten bij de Vader.

Wat heb je dus nodig om je te beschermen tegen de aanvallen van de duivel: het geloof in Christus! Dat vaste vertrouwen dat ook jouw overtredingen, jouw zonden door Christus’ lijden en sterven verzoend zijn. Als je dan straks voor Gods rechterstoel moet verschijnen, staat Christus tussen jou en Zijn Vader en vraagt vrijspraak voor jou, omdat Hij al heeft betaald. Vergelijk het maar met het dagelijks leven; jij krijgt een boete en je vader betaalt die in jouw plaats, zodat jij niet voor de rechter hoeft te verschijnen omdat je niet kon betalen.

Is het nu wel nodig om dat borstwapen te dragen? Als de Heere je zonden vergeven heeft, is dat toch genoeg? Dat laatste is zeker waar, maar let op, je doet telkens weer nieuwe zonden, die de Heere weer vergeeft, maar Hij vraagt jou ook tegen die zonden te strijden. Laat het niet maar weer gebeuren dat je liegt, weer spijbelt, het niet zo nauw neemt met het maken van de facturen, toch weer die films kijkt waarin Gods wet overtreden wordt. Nee, bescherm jezelf, doe dat borstwapen aan, zorg dat je geloof dagelijks gevoed wordt door te lezen in de Bijbel. Dan ketsen die pijlen van de duivel af. En natuurlijk is dat niet altijd makkelijk je te wapenen tegen de zonden, ik noemde aan het begin al dat die wapenrusting zwaar is, maar het dragen van de wapenrusting verzekert je wel van de overwinning, want die heeft Christus voor jou behaald; Gode zij dank!   

Hanneke Smits

Door: Hanneke Smits op 1 juni 2022


Overzicht