Plaatselijk jeugdwerkoverleg

Met regelmaat gaan de jeugdwerkadviseurs van de HHJO om tafel met kerkenraden, leidinggevenden van de club en zondagsschoolmedewerkers. 

Een plaatselijk jeugdwerkoverleg is bedoeld om samen van gedachten te wisselen over de plaats van het jeugdwerk in de gemeente en het reilen en zeilen ervan. Daarnaast wordt er ervaringen uitgewisseld. Hierbij wordt er aangesloten op de vragen die leven. Bijvoorbeeld: Wat kunnen we doen voor jongeren die dreigen af te haken? Of: wat kan de HHJO betekenen voor (jonge) ouders die na willen denken over de christelijke opvoeding? Allemaal met het heil van onze kinderen en jongeren voor ogen. Zodat zij door genade de Heere mogen liefhebben en dienen!

Inventarisatie jeugdwerkoverleg

We willen graag weten hoe je het jeugdwerk in jouw gemeente ervaart. Zo kunnen wij tijdens het plaatselijk jeugdwerkoverleg zo goed mogelijk aansluiten op jullie situatie.

Zou je zo vriendelijk willen zijn de aangegeven velden in te vullen?