Blogs

Afscheid Henco van Ee

Na 4,5 jaar als senior jeugdwerkadviseur bij de HHJO te hebben gewerkt, draagt Henco van Ee het stokje per 1 september 2023 over aan Wim Klop. In een persoonlijk interview vragen we Henco naar zijn ervaringen.

Hoe kijk je terug op je tijd bij de HHJO?
De tijd bij de HHJO heb ik als heel bijzonder en leerzaam ervaren. Als jeugdwerkadviseur ben ik veel op pad, het werk gebeurt voornamelijk in de gemeenten. Ik ontmoet veel mensen en doe veel ervaringen op. Het mooie daarvan is dat ik de ervaringen uit de ene gemeente mee kan nemen naar een andere gemeente. Zo leren ze van elkaar en hoeft niet iedere gemeente het wiel opnieuw uit te vinden. Een mooi voorbeeld daarvan vind ik het zogenaamde buddysysteem waarbij jongeren in de gemeente gekoppeld worden aan een (jong)volwassen gemeentelid die extra aandacht voor hen heeft. Ik heb er bijzondere relaties uit zien ontstaan. Hoewel het in sommige gemeenten al jarenlang bestaat, is zo’n buddysysteem voor veel gemeenten nieuw. Dat betekent dat ze iets gaan opbouwen, waarbij het handig is om lessen uit andere gemeenten mee te nemen.

Het werk is inhoudsvol omdat het met de Bijbel in de hand gedaan wordt. Tijdens toerustingsavonden vind ik het meest belangrijk dat de blik gericht wordt op de Heere. Hij is de Koning van de Kerk. Hij zorgt voor Zijn kerk, onderhoudt die en bouwt Zijn Koninkrijk onder ons. In dat besef mogen alle gemeenteleden die rondom jongeren staan hun gaven en talenten inzetten binnen het jeugdwerk. Datzelfde geldt voor ons als jeugdwerkadviseurs van de HHJO.

Wat heeft een bijzondere indruk bij je achtergelaten?
Iedere keer als ik in een gemeente kom, ben ik verwonderd over de betrokkenheid op het jeugdwerk van degenen die actief zijn binnen het jeugdwerk. Ze geven hun tijd om jongeren te binden aan de gemeente en ten diepste aan de Heere. In gesprekken met leidinggevenden of ambtsdragers heb ik meer dan eens ervaren dat er een diep verlangen is dat kinderen en jongeren de Heere dienen en liefhebben en dat die liefde verdiept wordt. Dat verlangen wordt aangewakkerd door wat zo’n leidinggevende of ambtsdrager zelf ervaart van de liefde van de Heere.

Wat vond je het mooiste om te doen?
Er zijn veel mooie dingen op te noemen. Ik denk aan de Bijbelstudieconferenties, de kinderappèldagen en de jongerendagen. Het mooiste vond ik wel de toerustingsavonden. Ik heb vaak tegen Jaqueline, mijn vrouw, gezegd dat ik het bijzonder vind hoe snel je je verbonden kunt voelen met anderen. Als kind ging ik vanaf de Veluwe ieder jaar op vakantie naar Zeeland. Een lange rit, allemaal onbekende mensen. Nu rijd ik in een avond op en neer, ontmoet ik gelijkgestemden en denken we samen na over het jeugdwerk in de gemeente. Na zo’n avond ervaar ik veel verbondenheid, ongeacht de kleur van een gemeente. Er zijn veel thema’s waar we als jeugdwerkadviseurs aandacht aan besteden. Daarvan vind ik het thema Bijbellezen en het gesprek daarover het meest wezenlijk. Iedere club- en JV-avond gaat de Bijbel open, tijdens catechisaties, etc. Vaak stel ik de vraag aan leidinggevenden wat zij als belangrijkste doel zien van het jeugdwerk. Naast samenbinding en ontmoeting wordt altijd genoemd dat de Bijbel centraal moet staan en daar ben ik het van harte mee eens. In gesprek met jongeren over wat er gelezen wordt en wat dat voor hen en jezelf vandaag de dag betekent, daar heb ik veel aandacht aan besteed in de toerusting.

Waren er ook lastige momenten?
Er zijn momenten geweest dat ik na een toerustingsavond naar huis reed en het gevoel had dat ik niet de juiste dingen gezegd had. Teveel accent op het een of het ander, niet de goede snaar weten te raken, niet goed voorbereid, enzovoort. Dan is het fijn om nog een tijdje in de auto te zitten, dat te overdenken en voor de Heere neer te leggen. Ik ben niet perfect. De Heere wil slechts dat het zaad gezaaid wordt, Hij zorgt Zelf voor de groei.

Je gaat terug naar je oud-werkgever voor twee dagen in de week. Voelt het tegenstrijdig om kerkelijk werk op te geven om je voor te bereiden op ander kerkelijk werk?
Inderdaad, in september start ik met de master predikantschap aan het Hersteld Hervormd Seminarie. Dat betekent dat ik in ieder geval nog drie jaar studie voor de boeg heb. Ik heb gemerkt dat de combinatie gezin, studie en het toch wel onregelmatige werk bij de HHJO veel vraagt. Ik ben daarom dankbaar dat ik de komende tijd, naast mijn studie, nog twee dagen bij het RD kan werken. Het biedt mij de mogelijkheid om me meer te richten op de studie. Dat ik daarvoor het kerkelijk werk voor een tijdje achter me laat, gaat me wel aan het hart. Ik doe het in het besef dat ik me daarmee beter kan richten op mijn studie. Voor de toekomst weegt dat nu zwaarder.

Wat wens je ouders, leidinggevenden en ambtsdragers toe?
Het is mijn hartelijke wens dat mijn collega’s van de HHJO een warme ingang hebben in de gemeenten en zo velen van hen zullen ontmoeten en kunnen toerusten. Ik wens ouders, leidinggevenden en ambtsdragers veel liefde tot kinderen en jongeren toe en dat zij gedreven zullen zijn door de liefde van de Heere. Aan Hem is alle lof, de dank en de eer!

Fotocredits: Henrieke Fotografie


Overzicht