Blogs

Als ik mijn Vader ken, ontvang ik rust

Ik denk dat je de afgelopen twee jaar wel tien keer de tekst uit Mattheüs 11 : 28 bent tegengekomen: “Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.” De Heere Jezus citeerde Jeremia 6:16b, maar zette dat in een nieuw licht. Wat is de context in Mattheüs 11 en wat betekent het?

Als je veel proefwerken tegelijk krijg, raak je gestresst. Als je teveel spoedklussen krijgt, is het lastig alles te overzien. Dan voel je paniek: stress. Wat doe je daartegen? Rust, afstand nemen, de boel in stukjes knippen en niet alles tegelijk aanpakken.
Het kan ook dat er dingen tussenzitten die jij helemaal niet moet doen. Dan raak je in paniek door dingen die niet op jouw bordje thuishoren. Als álle tentamenstof van álle klassen en álle niveaus bij elkaar zou staan, zou je gek worden. Maar als je daaruit selecteert wat jíj moet doen, valt het opeens mee. Je voelt de stress wegzakken.

De context

Nu de tekst; misschien heb je hem weleens op een kaart naar iemand gestuurd. Dat is op zich niet fout. Ik wil je laten zien dat Jezus eigenlijk iets veel mooiers bedoelde met die woorden.
Wat was er gebeurd? De zeventig leerlingen waren op pad gegaan om te preken over het Koninkrijk van God. Ze moesten zieken genezen en duivelen uitwerpen. Toen ze terugkwamen bij de Heiland, vertelden ze wat ze hadden meegemaakt (Lukas 10:1-20).
De leerlingen waren verblijd dat ook boze geesten aan hen onderworpen waren! “Nou,” zei Jezus, “wees veel verheugder over het feit dat je naam in de hemel staat opgeschreven.” Snap je wat Hij bedoelde? Ja, dat je naam in het Boek van het Leven staat! Dat is pas écht geweldig!

Het geheim

Dan volgt vers 21, dat hetzelfde zegt als Mattheüs 11 : 25: Jezus dankte Zijn Vader dat Zijn leerlingen (de kinderkens), dit geweldige mysterie mochten zien, maar dat mensen die heel interessant godsdienstig deden hier niets van snapten.
In één adem ging de Heere verder: “Mijn Vader heeft alles aan Mij gegeven. Niemand kent de Zoon; alleen de Vader kent Hem. En niemand kent de Vader; alleen de Zoon kent Hem. En ook de mensen aan wie de Zoon wil laten zien Wie de Vader is, kennen de Vader.”
Je hemelse Vader kennen… dát is de context van deze tekst. Want als de Heere Jezus daar praatte over mensen die ‘vermoeid en belast’ waren en dat Hij hen ‘rust’ wilde geven, waren er twee dingen aan de hand: 1. mensen waren ergens door vermoeid/overbelast; 2. de rust die Jezus aanbood had te maken met het kennen (liefhebben) van Zijn Vader.

De rust

Weet je hóe blij Jezus met Zijn Vader is? Weleens over nagedacht? Als je Zijn Vader ook jouw Vader is, zul je pas écht weten wat rust (troost en zaligheid, zie de Kanttekeningen bij Jeremia 6:16) is…
Toen Jezus 12 jaar was, kwam Hij voor het eerst bewust in de tempel. Toen ontdekte Hij als mens, wat Hij als God al wist: Hij zag hoe de mensen omgingen met de wetten van Zijn Vader. De tempeldienst van elke dag leek helemaal niet op wat Zijn Vader had bedacht! Daarom ging Hij op een keer de tempel binnen en verdreef allen die daar geld verdienden aan de offers voor Zijn Vader. Hij ging in debat met godsdienstige leiders over hoe zij het Woord van Zijn Vader uitlegden en hoe zij omgingen met de leefregels van Zijn Vader. Snap je hoeveel pijn Hem dat moet hebben gedaan? Johannes begreep het: “Hij kwam tot het Zijne (!), maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen!”
Jezus zag hoe mensen een verkeerd beeld van Zijn Vader kregen door al die zelfverzonnen wetjes. Hoe ze het overzicht over al die regeltjes kwijtraakten. Nooit vonden ze rust, hoe ze ook probeerden zich aan alles te houden. Er was altijd wel iets dat mislukte. Maar al zou je alleen al de Tien Geboden nemen, lukt het je niet eens om niet te zondigen en de hemel te bereiken.

Het geloof

Echter, de wetten van God zijn geen trap naar de hemel; geen carrièreladder van heiligheid. Ze zijn gegeven TOTDAT Christus zou komen. Lees Galaten 3:24: “De wet is onze tuchtmeester geweest tot(dat) Christus (kwam), opdat wij uit het geloof zouden worden gerechtvaardigd.” Dat woordje ‘tot’ betekent niet dat de wet een stok was om je naar Christus te slaan, maar een moment (‘totdat Hij kwam’) waarop we konden zíen wat God bedoelde met Zijn wet. Die wet is een illustratie van wat we dankzij Jezus ontvangen door het geloof!
Wie de wet gebruikt als ladder of meetlat, zal doodmoe worden. Maar Jezus wil rust, zaligheid, geven voor je ziel door je te leren hoe Zijn Vader écht is. Hij maakte met Zijn offer een begaanbaar pad: verzoening door en geloof in Hem. Hij gaat voorop; met Hem kom je zeker weten Thuis, in Zijn Rust (Hebr. 3:11, zie Kanttekeningen bij SV)!
Kijk naar Jezus en je ziet de Vader. En straks zul je je hemelse Vader zien zoals Hij is. Geloof me, de helft is je dan nog niet verteld, al word je honderd jaar! Als Jezus al zo blij is met Zijn Vader, dan jij en ik toch zeker ook?

Leo de Kluijver

Door: Leo de Kluijver op 11 augustus 2021


Overzicht