Blogs Werkvormen

Bekering en wedergeboorte

Maak 'bekering' en 'wedergeboorte' zichtbaar.

Wedergeboorte

Wedergeboorte is een term die we geregeld noemen in gesprekken met jongeren over de Bijbelse boodschap. Het gaat hierbij om het ‘van boven’ en ‘opnieuw’ geboren worden, zoals we lezen in het gesprek tussen de Heere Jezus en Nicodemus.

Twee zijden van dezelfde zaak

Geregeld noemen we het woord ‘wedergeboorte’ in relatie tot de term ‘bekering’. Het is belangrijk om deze woorden niet te scheiden, maar wel te onderscheiden. Bij de wedergeboorte gaat het om wat de Heere eenzijdig zonder ons en in ons werkt. Hij wekt het leven, waar eerst enkel de dood heerste. Dat is een soevereine handeling van God, Die Hij uitwerkt in het hart door de Heilige Geest.

Hieruit vloeit de bekering voort. De ‘terugkeer naar God’ is een gevolg van Zijn trekkende liefde. Hierbij wordt de mens volledig ingeschakeld. Niet voor niets klinkt geregeld de oproep ‘bekeert u’ in de gebiedende wijs in de Bijbel. Wij moeten de knieën buigen en onze zonden belijden. De uitroep ‘ontferm U mijner!’ klinkt uit een mensenmond. De verloren zoon komt in beweging bij de voedertrog vandaan en gaat in lompen gehuld terug naar zijn vader, hij blijft daar in dat verre land niet zitten wachten. Wat een wonder dat zijn vader reeds op de uitkijkt blijkt te staan. Hij zag hem van ver!

Onderscheiden maar niet scheiden

Voor jongeren kunnen we de verhouding tussen ‘wedergeboorte’ en ‘bekering’ uitleggen door het tonen van een euromuntstuk. Toon jongeren een euromunt en leg uit dat bekering en wedergeboorte twee zijden zijn van dezelfde munt. Je kunt ze wel onderscheiden, maar niet scheiden. Daarbij neemt God het initiatief, maar worden wij volledig ingeschakeld.

Geloofsleer helder voor leidinggevende?

Het is belangrijk dat we geregeld dogmatische begrippen uit de geloofsleer uitleggen voor jongeren. Maar wellicht is het minstens zo belangrijk dat wij ze zelf helder hebben. Dan functioneren ze namelijk in onze boodschap, ook als we er niet altijd concreet woorden aan geven. Dr. A. van Brummelen zei: ‘De dogmatiek is te vergelijken met de binten en de balken die het huis samenhouden. Natuurlijk wordt dit gebint niet bij elke gelegenheid bloot gelegd. Het is bestemd om soliditeit aan het gebouw te geven.’

Ds. A.S. Middelkoop

Door: Ds. A.S. Middelkoop op 2 juli 2019


Overzicht