Blogs

Bidden met kinderen

Het gebed is een vast onderdeel van de christelijke opvoeding. Al jong leren we onze kinderen bidden. Maar wat bidden we? En hoe leren we onze kinderen zelf te bidden? 10 aanbevelingen bij het bidden, toegespitst op het persoonlijke gebed.

Bidden is te leren, zo lijkt het. Maar is dat ook zo? Nee, want ook onze gebeden zijn met zonde bevlekt. En hoe kunnen wij naderen tot de heilige God? En toch… door Gods genade mogen we met vrijmoedigheid toegaan tot Zijn troon en mogen ook onze kinderen dagelijks tot Hem bidden. En als we niet weten wat we bidden moeten, mogen we Zijn eigen Woord gebruiken. Zoals een predikant eens zei: “Ga met elke Bijbeltekst tot God. Maak van elk gebod een gebed. Maak van elke aansporing een gebed. Maak van elke belofte een gebed.” Dan mogen we als opvoeders bidden ‘dat God Zijn genade en den Heiligen Geest aan diegenen geven wil, die Hem met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken (HC vr & antw. 116).

Willemieke Kloosterman

Door: Willemieke Kloosterman op 25 juli 2022


Overzicht