Blogs

Bidden om de eer van God

Bij ons thuis bidden we voor de maaltijd altijd het ‘Onze Vader’. Vaak betrap ik mezelf erop dat ik niet nadenk over wat we bidden. Het is zo’n bekend gebed! Maar als ik nadenk over een zin als ‘Uw Naam worde geheiligd’, wat bid ik dan eigenlijk? Weet jíj dan wat je bidt?

In Zondag 47 leggen de schrijvers van de Catechismus uit wat er met de zin ‘Uw Naam worde geheiligd’ bedoeld wordt. Laten we die uitleg samen eens in stukjes bekijken. 

Misschien denk je dat de heiligheid van God betekent dat Hij groot, angstaanjagend of streng is. Maar heiligheid betekent in de eerste plaats ‘apart gezet’ en ‘anders’. De Heere God is anders dan mensen. Daarom lees je in de Catechismus als eerste stukje van de uitleg dat we bidden om God ‘op de juiste wijze [manier] te kennen en te heiligen, roemen en prijzen’. 

Gods Naam heiligen betekent dus dat we Hem eren. 

Waarom dan? Vanwege ‘al Uw werken [daden, wonderen], waaruit Uw almacht, wijsheid, goedheid (…) helder stralen [duidelijk worden]’. Een heel rijtje van Gods eigenschappen wordt opgenoemd. Juist omdat de Heere almachtig, wijs, goed, barmhartig en nog veel meer is, is Hij heilig. God. Anders dan wij. Daarom is Hij al onze eer waard. 

Moeten we dan maar de hele dag psalmen en liederen zingen, om God te eren? Nou nee, lees de uitleg maar verder. We bidden dat ‘wij ons gehele leven, onze gedachten, woorden en werken, daarop richten dat Uw Naam om onzentwil [door ons] niet gelasterd, maar geëerd en geprezen wordt’. 

We bidden dus dat de Heere God alle eer zal kríjgen en tegelijkertijd dat wij Hem eer géven. Met heel ons leven: met wat we denken (gedachten), zeggen (woorden) en doen (werken). 

Zijn jouw gedachten tot eer van God? Is wat jij denkt bijvoorbeeld waar en eerlijk (Fil. 4:8)? Praat je spottend over God? Of vertel je soms juist iets goeds over de Heere Jezus? Als je klasgenoot ziet wat je doet, merkt hij dan dat de Heere God belangrijk is? 

Door te leven zoals de Heere van je vraagt, geef je Hem de eer. 

In hoeverre zorg jij ervoor dat God alle eer krijgt die Hij verdient? 
Denk daar de volgende keer eens over na wanneer je het ‘Onze Vader’ bidt!

Tamara Voskuil

Door: Tamara Voskuil op 13 januari 2021


Overzicht