Blogs

Biddend strijden

Geef het maar toe. Je bent gewoonweg zwak tegenover de verleiding van satan. Hoe vaak ga jij op een dag onderuit? Je laat je leiden door je frustratie in plaats van door de liefde. Je bent jaloers en gericht op de dingen van de wereld. Je vindt jezelf belangrijker dan een ander en laat dat ook nog eens duidelijk merken. Je doet je werk zonder blijmoedige ijver. Of helemaal niet. Je koestert onreine gedachten. Je loog. Je vergeet God te danken. Heel jouw dag zit vol verleidingen. En jij bent er gewoonweg niet tegen opgewassen.

God weet dat. Hij rust je daarom toe met zes geestelijke wapens. Paulus somt ze op in Efeze 6. Maar er is iets wat misschien nog wel belangrijker is: bidden. Moet je eens kijken: Paulus besteedt aan bidden meer woorden dan aan elk van de zes wapens. Hij gebruikt twee verschillende woorden voor bidden, die hij allebei herhaalt. Het woordje "alle(n)" noemt hij zelfs vier keer: "Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijde in den geest, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen."

Hoe bid je op een manier die je echt helpt? "In den geest." Dat betekent: voortdurend en met heel je hart. Moeilijk? Je mag hier ook een hoofdletter lezen: "in den Geest." De Heilige Geest leert je bidden. Hij maakt jouw bidden krachtig. Dan ben jijzelf wel heel zwak, zonder Christus verloren en een prooi voor de boze. Maar de Geest verbindt je met Christus. Dat maakt alles anders. Door Christus hebben we de toegang door één Geest tot de Vader (Ef. 2:18). Dan komt je gebed dus bij God aan. Dus: leun maar op de Geest als je je te zwak voelt om te bidden en te slecht om te geloven. Zo mag je bidden in de Naam van Christus. Dan vind je door het gebed kracht in je zwakheid. Zo mag je God vrijmoedig vragen om alles wat Hij ons in Zijn Woord beloofd heeft.

Snap je dat Paulus zegt dat je bij het bidden waakzaamheid en volharding (gedurigheid) nodig hebt? De duivel wil je in slaap wiegen (zie 1 Thess. 5:4-8). Let op waarmee je je geest voedt. Zorg dat er momenten zijn waarop je je telefoon weglegt om je te richten op Gods Woord en op bidden. Veel jongeren vinden het moeilijk om op vaste momenten te bidden. Maar houd vol, begin er weer mee, het is van levensbelang!

Waarvoor bid je dan? Verrassend! Er staat: voor al de heiligen. Zelfgericht zijn in je bidden is net zo goed een duivelse verleiding. Wie bij Christus hoort, is een soldaat in Zijn leger. Het hele leger wordt sterker als je op elkaar let. Bid voor mensen om je heen in wie je iets van Christus ziet. Familieleden, vrienden, leraren, ambtsdragers, gemeenteleden. Ook bidden doen we samen, op het moment dat we in de kerk bidden om de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Dat gezamenlijke maakt ons sterker.

En het tweede: bid om zegen op de prediking van het Woord. Dat noemt Paulus apart in vers 19: "En voor mij, opdat mij het Woord gegeven worde in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het Evangelie bekend te maken." Elke kerkdienst is een gevecht in de geestelijke strijd. Bid je mee dat het Woord krachtig zal zijn door de Heilige Geest?

Wat heeft dit onderwijs van Paulus over bidden jou te zeggen? Maak één of twee voornemens voor je eigen gebeden. Vanuit het besef: "Heere, leer ons bidden!"

Ds. W. van Klinken

Door: Ds. W. van Klinken op 28 juli 2022


Overzicht