Blogs

Christelijke studentenvereniging

Je eindexamen gehaald, en als straks de vakantie voorbij is dan wacht een nieuwe fase. Studeren! Je laptop, collegeblok en markeerstiften liggen misschien al klaar. Je ziet er naar uit de campus te gaan verkennen. Tegelijk stap je ook binnen in een seculier klimaat. Zitten er christenen in jouw jaargroep? Misschien enkele, of helemaal geen. Juist dan kan een christelijke studentenvereniging belangrijk zijn. We vragen vier HHK-studenten hoe zij dat ervaren. Maarten en Jennieke van C.S.F.R., Gert en Suzanna zijn lid van Depositum Custodi (DC).

C.S.F.R.

Wie ben je en wat studeer je?

Ik ben Maarten Kooiman (22 jaar, Apeldoorn), studeer theologie in Amsterdam. Hiervoor heb ik wiskunde gestudeerd in Delft. Daar woon ik nu nog steeds op kamers en ben daar ook lid van C.S.F.R.-dispuut Johannes Calvijn.
Mijn naam is Jennieke Jonker (22 jaar, Katwijk). Ik studeer nu rechtsgeleerdheid in Utrecht, en ben lid van C.S.F.R.-dispuut Panoplia in Leiden. Volgend jaar hoop ik in het landelijk bestuur te zitten.

Hoe ben je in aanraking gekomen met de CSFR?

Jennieke: Toen ik 12 of 13 jaar was hoorde ik al verhalen dat mensen naar CSFR gingen. Een vriendin die al lid was heeft mij uiteindelijk overgehaald om ook lid te worden.
Maarten: Ik ben zelf niet reformatorisch opgegroeid en heb ook niet op een reformatorische middelbare school gezeten. Toen ik ging studeren ben ik juist bewust gaan zoeken naar een christelijke vereniging in Delft. Zodoende kwam ik bij de CSFR terecht.

Wat was voor jou een reden om lid te willen worden van een christelijke studentenvereniging?

Maarten: Voor mij is het belangrijk dat je waarden en normen deelt met verenigingsgenoten. Dat is wat ik miste in mijn eerste studie. Je kunt dan prima praten met medestudenten, maar merkt al heel snel dat je heel anders in het leven staat.
Jennieke: Dat was voornamelijk om naast mijn studie de verdieping en de lezingen te hebben. De CSFR is breder dan alleen mijn christelijke achtergrond en dat trok me ook aan.

Wat waardeer je nu het meest aan de vereniging?

Jennieke: Ik heb het super naar mijn zin. Voor mij is het nu veel meer dan alleen lezingen bezoeken. Ik ben niet lid geworden voor de sociale contacten, maar die waardeer ik nu juist erg. Daarnaast ontwikkel je in je denken, dat wordt onder de loep gelegd en besproken met elkaar in Bijbel- en studiekringen. Je hebt allemaal een christelijke achtergrond, ook al is die verschillend, en je bent allemaal op een bepaalde manier zoekende. Dat is wat samenbindt. 
Maarten: Het verschil met seculiere studentenverenigingen is dat er op CSFR aandacht is voor ontplooiing op het gebied van geloof en persoonlijke ontwikkeling. Met je vrienden kun je dus spreken over geloofszaken. Die gesprekken dwingen je tot nadenken en het vormen van eigen opvattingen. Dat is voor mij heel waardevol. 

Zijn er dingen die je lastig vindt aan de studentenvereniging?

Jennieke: Als je net nieuw op de vereniging komt dan is er tijd nodig om erin te groeien, zowel sociaal als inhoudelijk. Dat kan lastig zijn. Bijvoorbeeld als je een Bijbelkring bijwoont waar ouderejaars bij zijn die al veel onderwerpen hebben besproken waar jijzelf nog weinig van afweet.
Maarten: Wat ik lastig vind is dat soms mensen anders gaan denken dan wat je vanuit je eigen traditie gewend bent. Dat kan soms een worsteling zijn. Ergens is het ook logisch, want het is juist deze periode dat je voor jezelf gaat nadenken en eigen standpunten gaat innemen.

Wat wil je jongeren meegeven die komend collegejaar starten met studeren?

Maarten: Zoek een christelijke studentenvereniging. Zeker als je op kamers gaat. Het sociale netwerk helpt je. Daarnaast sta je op een kruispunt in je leven, waarop vaak levenskeuzes gemaakt worden.
Jennieke: Dat klopt, en daarbij is het ook een investering voor later. Het is belangrijk om in je studententijd te leren om je eigen mening en visie te ontwikkelen. De C.S.F.R. is een mooie plek hiervoor.

De Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato (C.S.F.R.) is een christelijke studentenvereniging met een gereformeerde grondslag. Er zijn 9 disputen in de grote studentensteden. De vereniging heeft tot doel om christelijke studenten samen te brengen en met elkaar de gereformeerde beginselen te bestuderen. Op deze manier leer je te staan voor je overtuiging en word je voorbereid op je rol in de kerk en samenleving. Dankzij Bijbelkringen, lezingen en studiekringen krijg je de ruimte om te verdiepen in uiteenlopende onderwerpen en jezelf te ontplooien.

Daarnaast is de C.S.F.R. dé plek waar amicitia hoogtij viert. Amicitia komt tot uiting tijdens borrels, weekenden, gala’s, buitenlandse reizen en nog vele andere activiteiten. Het vormt de basis voor levenslange vriendschappen en herinneringen.

Wil je meer te weten komen over de C.S.F.R.? Neem dan deel aan de introductieweek! Ieder dispuut organiseert een introductieweek. Voor meer informatie over de introductieweken en de C.S.F.R. kan je terecht op www.csfr.nl en onze sociale media.


Depositum Custodi

Wie ben je en wat studeer je?

Mijn naam is Gert Hakkenberg (19 jaar, Gameren), ik studeer Sociologie in Utrecht en ga naar mijn 2e jaar. Daarnaast werk ik in het onderwijs en ben actief voor SGP-jongeren. En ik ben lid van DC en daar lid van integratiecommissie. Deze commissie zorgt voor het integreren van nieuwe leden, die noemen we aspirant-leden.
Ik ben Suzanna den Ouden (20 jaar, Katwijk), studeer geschiedenis in Leiden. Ben inmiddels 3 jaar lid van DC en zit dit jaar ook in het bestuur van de vereniging.   

Hoe ben je in aanraking gekomen met DC?

Gert: Het leek me al leuk om lid te worden van een christelijke studentenvereniging, maar ik dacht daar niet specifiek verder over na. Van mijn decaan kreeg ik een aantal verschillende foldertjes, toen ben ik gaan kijken op de introductiedag van DC. Dat sprak me aan, en omdat er aan het einde van de avond inschrijfformulieren voorin de zaal klaarlagen, heb ik me direct ingeschreven. Dus bij mij ging dat heel makkelijk, en achteraf is het heel goed uitgepakt.
Suzanna: In de zesde klas was het voor mij al helemaal duidelijk dat ik lid wilde worden van DC. Ik was er al namelijk al mee bekend en volgde de vereniging al. Daarbij hielp het dat ik ook oud-leden kende. Via de introductiedag heb ik me uiteindelijk aangemeld.

Wat was voor jou een reden om lid te willen worden van een christelijke studentenvereniging?

Suzanna: Positieve voorbeelden van uit mijn omgeving waren voor mij een belangrijke reden. Mijn moeder heeft ook op een christelijke studentenvereniging gezeten, en daar vrienden aan overgehouden. Voor mij was duidelijk dat ik me het meest thuis zou voelen op DC, en de introductiedag die bevestigde dat.  
Gert: Ik merkte dat andere leeftijdsgenoten ook kozen ook voor een christelijke vereniging. Het leek me mooi om het met andere christelijke studenten contact te hebben, en zo ook steun aan elkaar te hebben. Maar eerlijkgezegd had ik er geen beeld bij hoe het echt ging. Dus ik kan niet zeggen: zo is DC, dus daarom wilde ik daar toen al naartoe.

Wat waardeer je nu het meest aan de vereniging?

Suzanna: De vereniging is echt een community waar je bij hoort. Voor mij is het vanaf het begin een belangrijk deel van mijn leven. Studie en DC samen vormen een soort doorlopende lijn vanaf mijn middelbare school. Want de vorming die je op een middelbare school krijgt bij godsdienstlessen, maatschappijleer of überhaupt de gemeenschap met elkaar, dat mis je bij een studie. Verder zijn de vriendschappen voor mij waardevol. En de mix tussen eerste- en ouderejaarsstudenten. De vereniging blijft hetzelfde en wordt langzaam doorgegeven. Iedereen verdwijnt, maar DC blijft. Gert vult aan: Wij werken ook niet met jaarlagen, iedereen heeft contact met iedereen en dat is juist ook wat we stimuleren.
Verder is het de inhoudelijke kant die Suzanna aanspreekt. Gert: dat is ook een overweging die ik had. We werken in vier jaar bijvoorbeeld heel de Institutie van Calvijn door. Suzanna: de lezingen vind ik ook erg waardevol. Ik vind het mooi om te zien hoe een thema uitgewerkt wordt in tien lezingen die vaak erg goed afgestemd zijn op mijzelf als christelijke student. De lectoren zijn vaak wetenschappers die proberen over te brengen hoe zij als christen in hun vak staan. Ieder van hen heeft daar op zijn eigen manier een worsteling in ondergaan, het is mooi als ze dat delen.  
Gert: studentenverenigingen staan bekend om hun ontgroeningen. Die heeft DC niet, maar je zou kunnen zeggen dat we wel een inhoudelijke ontgroening hebben. Denk aan het inleiden van een kring, het schrijven van een eerstejaarsessay, het voorgaan in gebed. Daar wordt je wel in begeleid, maar je moet het wel zelf allemaal een eerste keer doen. De ontwikkeling die je meekrijgt, is wat ik waardeer.

Zijn er dingen die je lastig vind aan de studentenvereniging?

Gert: lastig is misschien niet het goede woord, maar waar je op moet letten is: hoe besteed ik mijn tijd. Je hebt je studie, je werk, de kerk, en daarnaast je studentenvereniging. En soms komt er nog wat bij. Dat hoeft geen obstakel te zijn, maar om de balans te vinden, dat is soms wel even zoeken.
Suzanna: wij zijn een landelijke vereniging. Dat heeft voor- en nadelen. Voordeel is natuurlijk dat je op veel plekken komt en contact hebt met mensen uit het hele land, waarbij de diversiteit aan studies groot is. Keerzijde hiervan is dat je meer moet reizen. Verder ervaar ik het ook wel als een worsteling dat ik in deze periode minder tijd aan de kerkelijke gemeente kan besteden. Dat is een uitdaging, waar ik graag een goede balans in wil houden. Maar ik zie dit als een fase, waarna ik later misschien met meer toewijding en met extra bagage weer aandacht aan mijn gemeente kan geven.
Gert: Ja, als je zelf op kamers zit dan zijn doordeweekse diensten en jeugdverenigingsactiviteiten die niet in het weekend vallen lastig. Daar staat tegenover dat een aantal functies door de vereniging wordt overgenomen. Bijvoorbeeld het praten over geloof en persoonlijke dingen die je in een goed gesprek met een ander kan delen. Suzanna voegt daaraan toe: klopt, en ik heb de indruk dat mensen relatief betrokken zijn op hun kerkelijke gemeente. Kerkdiensten en catechisaties blijven best trouw bezocht worden.

Wat wil je jongeren meegeven die komend collegejaar starten met studeren?

Suzanna: Er zijn studenten die ervoor kiezen om het eerste studiejaar nog niet bij een vereniging te gaan. Dat komt ook voor bij DC. Zelf zou ik aanraden om je toch direct bij het begin van de studie aan te sluiten bij een vereniging. Je laat bij het verlaten van de middelbare school namelijk je vertrouwde gemeenschap en je vrienden los. Het risico is dat je vereenzaamt, de eenzaamheid onder studenten is groot. Met een vereniging kun je terugvallen op een gemeenschap, juist ook voor hele praktische vragen.
Gert: Ja dat klopt, in je studie kun je prima gesprekken hebben met medestudenten maar daarbuiten ben je eigenlijk anoniem. En dan is het juist goed om een studentenvereniging te hebben waar je steeds op terugvalt.

Depositum Custodi is een reformatorische studentenvereniging. Donderdagavond is de vaste verenigingsavond in Utrecht die jaarlijks gevuld wordt met 10 lezingen en 6 ledenvergaderingen. Verder zijn er rond de 18 kringavonden per jaar. De eerste kring behandelt de Institutie, de tweede kring behandelt een onderwerp naar keuze (literatuur, politiek, muziek, Bijbelboeken). Daarnaast worden er ook informele activiteiten, een symposium, verenigingsweekend en -vakantie georganiseerd.

De introductiedag is op 2 september 2022. Hier kun je kennis maken met DC en DC ‘ers. Er is een kennismakingsspel, een activiteit en ’s avonds een lezing. Na de lezing kun je je aanmelden als aspirant-lid. De dag begint om 10 uur. Voor aanmelden en info zie: www.depositumcustodi.nl . Als je vragen hebt kun je contact opnemen via introductie@depositumcustodi.nl

Wim Klop

Door: Wim Klop op 11 augustus 2022


Overzicht