Blogs

Daverende bergen

Met dit warme weer krijg ik vakantiekriebels, herken je dat? Als vanzelf komen er vakantieherinneringen boven; wat kan ik in het buitenland onder de indruk raken van de prachtige natuur. De enorme bergen, vulkanen, grote oceanen, diepe ravijnen. Om klein van te worden.

Die enorme bergen komen op verschillende plaatsen in de Bijbel voor. Paulus spreekt erover in 1 Korinthe 13 ‘…al ware het dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette, en de liefde niet had, zo ware ik niets.’ Geloof om bergen te verzetten. Dat moet een groot geloof zijn en toch ook weer niet. In Mattheüs 17 zegt Jezus over het ongeloof van de discipelen ‘want voorwaar zeg Ik u, zo gij een geloof hadt als een mosterdzaad, gij zoudt tot dezen berg zeggen: Ga heen vanhier derwaarts, en hij zal heengaan; en niets zal u onmogelijk zijn.’ We zien hier hoe onmisbaar het geloof is. Door het geloof is alles mogelijk bij God. 

In psalm 46 lezen we ook over bergen. Daar is het verzetten van bergen geen daad van geloof, maar teken van onheil. Wie herkent het niet; in de wereld en ons persoonlijk leven is veel aan de hand. Onrust, oorlog, dreiging, ziekte, depressie, conflicten, verdriet en angst. Psalm 46 wil ons vandaag een andere blikrichting geven. De Heilige Geest zegt als het ware: ‘al veranderde de aarde van haar plaats, al daveren de bergen, wees niet bang, God is ons een Toevlucht’. Met andere woorden; laat je gedachten en hart vullen met Wie God is en je zult niet bang zijn, wat er ook gebeurt. Bij Hem ben je veilig. Wat een rijkdom, wat een troost. Reden te over om God te loven en te prijzen!

Het gaat hier om overgave, middenin moeilijke omstandigheden. ‘Laat af en weet dat Ik God ben’ vers 11. Laat Hem regeren over je leven. Je leven is bij Hem in de beste handen. 
In de tekst zit een belofte vast aan Zijn regering. God zal verhoogd worden onder de heidenen, Hij zal verhoogd worden op heel de aarde. Dat is Hij zo waard. Geef je daarom vandaag (opnieuw) over aan deze heerlijke Koning en verhoog Zijn Naam. Zing je mee?

De HEER, de God der legerscharen,
Is met ons, hoedt ons in gevaren;
De HEER, de God van Jacobs zaad,
Is ons een burcht, een toeverlaat.

 

Albertine Mourik

Door: Albertine Mourik op 17 juni 2021


Overzicht