Blogs

De Koning te rijk

Koningsdag, de dag waar mensen van heinde en ver kwamen om een glimp op te vangen van de koning en zijn gezin. De dag waarop het feest is! De dag van oranje tompoezen, kleedjesmarkten, gezelligheid en het gekluisterd zijn aan de laptop om alle activiteiten die de bezochte stad onderneemt met het koninklijk huis te volgen.

Ondanks dat het dit jaar er anders aan toe gaat, is en blijft het een feestelijke dag! Maar de liefde tot een koning kan al snel verkillen. Denk maar aan oktober vorig jaar. De Oranjes gingen op vakantie naar Griekenland. Dat werd ze niet in dank afgenomen. Van een gewaardeerd persoon tot een koning die verwenst en bespot wordt.

Zo’n 2000 jaar terug was het niet anders. Eerst ontvangen ze Jezus vol vreugde en lof, maar zes dagen later galmt het door de straten van Jeruzalem: kruis Hem, kruis Hem! Een niet geliefde en niet gewilde Koning. Vanwaar die grote omslag? Had het te maken met de verwachtingen die de discipelen en het volk Israël hadden omtrent Jezus? Waren ze teleurgesteld? De Messias zou toch heersen? Hen van het juk van de Romeinen bevrijden? Deze Jezus, die Zichzelf Koning van de Joden noemde, maakte daar in hun ogen niets van waar. En daarom weg met Hem!

Wat is jouw verwachting eigenlijk van Koning Jezus in jouw leven? Een Koning die je gebeden en wensen stipt vervuld? Een Koning die je verlost van alle problemen in deze wereld? Een Koning die jou een rustig leven bezorgd? Een leven met Jezus betekent niet voortbouwen op je vorige leven. Het is je eigen koninkrijk afbreken en Gods Koninkrijk in jou opbouwen. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Het stuit op verzet. Allereerst vanbinnen, maar ook vanbuiten. Paulus schrijft in Efeze 6 dat we te maken hebben met overheden, machtigen, geweldhebbers en geestelijke boosheden in de lucht. We leven in bezet gebied.

Wordt het niet eens tijd dat wij bewuster gaan leven? Niet alleen ons leven horizontaal leven, maar ook verticaal? Kruisdragers achter Christus aan? Eenmaal zal de Koning van alle koningen terugkomen en heersen. Hij heeft het laatste woord. Dat is een verwachtingsvolle toekomst! Als je Hem kent, zul je in Zijn liefdevolle aanwezigheid zijn. Dan ben je de Koning te rijk. In onze Zaligmaker, de Heere Jezus Christus.

Erik Bruggeman

Door: Erik Bruggeman op 27 april 2021


Overzicht