Blogs

De riem der waarheid

Paulus beschrijft een hele uitrusting, symbolisch natuurlijk, om je toe te rusten voor de geestelijke strijd. Hoewel we dus niet strijden tegen mensen van vlees en bloed, maar tegen ongrijpbare, geestelijk verderfelijke zaken, zitten er in die strijd wel overeenkomsten met een fysieke oorlog. Bedenk dat Paulus in de tijd leefde dat de romeinse soldatenuitrusting de mooiste en beste was. Dat is de context van de beeldtaal die hij gebruikt.

De PU (persoonlijke uitrusting) die Paulus uittekent voor elke ‘soldaat’ in deze oorlog begint met een riem. De meeste jongens dragen een riem door hun broek; die riem gebruik je dus pas als je je broek aan hebt. Meiden hebben soms een ceintuur of smalle riem. Maar in beide gevallen helpt een riem om je kleding bij het bewegen op zijn plek te houden, zodat je niet struikelt. Al laten tegenwoordig veel jongens de riem achterwege (dat is hip). En dragen sporters elastische kleren die goed blijven zitten tijdens hun topprestaties. Dat elastische neemt de functie van een riem over.

Uitgangspunt van de riem is wat Paulus in vers 10 zegt: word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.” Hij roept ons op om krachtige prestaties te leveren in de geestelijke strijd, maar niet in eigen kracht. En tegelijkertijd hebben jij en ik de opdracht om alles is het werk te stellen om die kracht van de Heere niet te hinderen.

Dus, terug naar die riem, je doet die riem niet om, om zo een superman te worden, maar je doet dat, zodat Gods kracht beter tot zijn recht komt! Eigenlijk staat in de tekst geen ‘riem’, maar dat je je moet omgorden (‘toerusten’). Het oude woord voor riem is gordel. Het betekent symbolisch ‘toerusten met kennis van de waarheid’.

Maar voordat je je omgordt moet je ‘staan’: althans, zo zegt de Statenvertaling het: “Sta dan…”. De HSV vertaalt het met “Houd stand!”; en dat is misschien nog wel sterker. Paulus moedigt ons aan om de hele wapenrusting secuur aan te doen. Sta erbij stil, in het licht van het standhouden. Als je aan het gevaar denkt, controleer je nog eens extra of je alles wel aan hebt en of het goed vast zit.

Die riem der waarheid is een bekend beeld uit het Oude Testament. Jesaja vertelt in hoofdstuk 11 over twee gordels: de gordel van de gerechtigheid en de gordel van de waarheid. De Messias, de Heere Jezus, zal komen en zoals een riem perfect zit en vast om je heup zit, zo past de betrouwbaarheid en de waarheid bij Hem. Hij belooft niet alleen, maar Hij maakt Zijn beloften altijd waar. Mensen die als hun geestelijke wapenrusting ook die gordel van de waarheid dragen, laten iets zien van hun Meester.

In religies gaat het vaak over waarheid. Strijden voor de waarheid en het claimen van de waarheid. Maar dat roept discussies op. Onze tijd is vol met kritiek op zo’n waarheidsclaim. Die riem van de waarheid is daarom geen zwaard of een speer, waarmee jij anderen dood kunt steken. De waarheid wordt hier juist voorgesteld als een kledingstuk dat past en helpt om standvastig te zijn. Waarheid is niet los verkrijgbaar; betrouwbaarheid trouwens ook niet.

Het bindt je tenue aan elkaar, zodat het hecht wordt. En het voorkomt dat je lange kleren je hinderen bij het rennen, zowel defensief als offensief. Een riem is soms ook een sieraad. Met glitters of juist met stoere prints of slogans. Maar zo is deze riem niet bedoeld. De geestelijke strijd kent geen versieringen, maar wel een bekroning: eeuwig bij de Heere zijn en met Hem de overwinning genieten. Want eenmaal zal deze Messias heersen over heel deze wereld. Ik heb niet de indruk dat Poetin zich daar erg druk om maakt. En ook de NAVO hoor ik daar weinig over zeggen. In deze wereld gaat het om macht en bezit. Maar zo werkt dat niet in het geloof.

Daarin verheugen wij ons diep en intens over de heerlijkheid (glorie) van Christus en van de Vader Die ons heeft uitverkoren om voor Zijn Naam te lijden en diezelfde Naam in deze wereld te verheerlijken, als voorsmaak van de eeuwige Bruiloft van het Lam.

Deze strijd is geen uitdaging voor jongens alleen, maar ook voor meiden. Juist vanwege onze Bruidegom, Die álle eer toekomt. Daarom zijn wij nu al overwinnaar door Hem Die ons kracht geeft.

Hoe is het met jouw oproep tot mobilisatie? Heb jij je al aangemeld voor de strijd? Sta vast! Houd stand. Doe je riem om! Je krijgt hem uit handen van onze Heere Jezus Christus! Is dat niet geweldig?

Leo de Kluijver

Door: Leo de Kluijver op 6 mei 2022


Overzicht