Blogs

De weg naar Golgotha

In de Vroege Kerk werden op het Paasfeest nieuwe leden van de gemeente gedoopt. Daar ging een periode van onderwijs en zelfonderzoek aan vooraf. Nog steeds is de lijdenstijd een tijd waarin we mogen inkeren tot onszelf en waarin we overdenken wat de Heere Jezus gedaan heeft. Persoonlijk, maar juist ook in het gezin.

Gelukkig is er de laatste jaren steeds meer geschikt materiaal te vinden om als gezin te gebruiken voor huisgodsdienst. Ouders mogen dankbaar gebruik maken van het materiaal, omdat het ook onze plicht is om onze kinderen te onderwijzen. Het is ook belangrijk om het materiaal biddend te gebruiken: dat het onderwijs – op welke manier dan ook – over de Persoon en het werk van de Zaligmaker door Gods genade niet alleen zal leiden tot meer kennis over Hem, maar ook tot (meer) persóónlijke kennis van Hem. Het is zoals een oud kerklied zegt: ‘Leer ons, o Heer’, Uw lijden recht betrachten!’

In de loop van de jaren hebben we in ons gezin op verschillende manieren aandacht gegeven aan de lijdenstijd. Hieronder staan een aantal voorbeelden van materiaal dat we hebben gebruikt:

  • Gezinsdagboek ‘De weg naar Golgotha’. Dit boek bevat voor iedere dag in de lijdenstijd een dagboekstukje met een bijbehorend Schriftgedeelte, een psalm en gespreksvragen. Iedere week wordt ingezoomd op een ander aspect van de Persoon en het werk van de Heere Jezus. Om de lijdensweg dicht bij kinderen te brengen, is er iedere dag ook een symbool dat centraal staat. Deze symbolen kunnen op de bijbehorende poster geplakt worden, waardoor er een weg ontstaat die uitkomt bij het kruis en het lege graf.
  • Kinderbijbels. Van Kijk en Luisterbijbel (L. Zwoferink) tot Uw koninkrijk kome (L. Snoek): er is voor elke leeftijd wel een geschikte kinderbijbel te vinden. 
  • Vrije verhalen. Elsbeth Swijnenburg-van Harberden vertelt in Hosanna! zes wat vrijere verhalen rondom Goede Vrijdag en Pasen. Juist voor de kinderen die de ‘gewone’ verhalen al zo vaak gehoord hebben, zijn deze verhalen goed ter afwisseling. 
  • Muziek. Psalmen, klassieke muziek, een paas-cd van een mannenkoor of een cd waarop kinderen zingen: er is genoeg te beluisteren. Ook kan er zelf muziek gemaakt worden, of kan er samen gezongen worden.
  • Kijktafel. Met een kijktafel maak je zonder woorden iets zichtbaar, bijvoorbeeld het open graf. Op de website www.bijbelsopvoeden.nl zijn diverse voorbeelden te vinden.
  • Gezinsmoment. Op dezelfde website staan verschillende gezinsmomenten, waarbij een gezin rondom een onderwerp uit de Bijbel leest en in gesprek gaat. Ook staat er een verwerking bij.
  • Kleuren en knutselen. Op diezelfde website staan ook kleurplaten en knutselideeën rondom de lijdenstijd en Pasen (en vele andere Bijbelse thema’s)
  • Gezinsdagboek. Via www.bijbelsopvoeden.nl is ook het gezinsdagboek Wijzer – op weg naar het Paasfeest (A. van Hartingsveldt-Moree) te bestellen.
  • Bijbel. Naast dit alles, of eigenlijk: Bóven dit alles is het belangrijk om dagelijks uit de Bijbel te lezen. Daarin staat immers het lijden, het sterven en de opstanding van de Heere Jezus volmaakt beschreven. 

N.a.v. "De weg naar Golgotha" door Willemieke Kloosterman-Coster en Anneke Kloosterman-van der Sluys
Uitgeverij De Banier
ISBN 9789087184919
€ 15,95 (te koop bij de boekhandel)


Overzicht