Donateursactie

De HHJO zoekt verbinding met jongeren en iedereen rondom jongeren, maar ook met mensen die ons werk willen steunen. 

De Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie wil vanuit Bijbels perspectief dienstbaar zijn aan jongeren en iedereen rondom jongeren. Met als verlangen dat jongeren de Heere kennen, liefhebben en dienen. De taken van de HHJO zijn het toerusten van ouders, leidinggevenden en ambtsdragers, het ontwikkelen van materiaal en het organiseren van activiteiten voor jongeren. We kunnen dit werk niet alleen en uit eigen kracht. Daarom vragen we u om gebed voor de jongeren en het werk. Daarnaast is de HHJO afhankelijk van giften. Daarom vragen we u ook om een financiële bijdrage voor dit belangrijke werk. Kunnen we op uw steun rekenen?


Word donateur voor € 5 per maand en u ontvangt het gezinspakket of een boek naar keuze! Dit kan via onderstaand formulier in te vullen. Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage.

Ik steun de HHJO