Blogs

Duurzame relaties in het gezin

Wat is een duurzame relatie? Aan welke voorwaarden voldoet een duurzame relatie? Met een duurzame relatie wordt een relatie bedoelt die lang goed blijft. Het gezin bestaat uit meerdere relaties die elkaar wederzijds beïnvloeden.

Dit artikel richt zich op wat deze relaties duurzaam maken. Kort wil ik het belang van een goede relatie tussen u als ouders bespreken om vandaar uit het belang van een goede ouder- kind relatie te bespreken en wat hiervoor nodig is.   

Een stabiele gezinssituatie is van invloed op de persoonlijke en sociale ontwikkeling van een kind en kan problemen bij kinderen en jongeren voorkomen. Kinderen hebben er baat bij, wanneer ouders een goede relatie hebben. Problemen tussen ouders kunnen een negatief effect op het gezin hebben. Met name conflicten tussen ouders spelen hierin een grote rol. Belangrijke voorwaarden voor een goed functionerend gezin zijn liefde en veiligheid. 

Een duurzame relatie wil niet zeggen dat er geen spanningen of problemen zijn. Simpelweg omdat we in het leven te maken krijgen met moeilijkheden of zorgen. Het is meer de vraag hoe we er als persoon en als gezin mee omgaan.  

U als ouder heeft de rol van opvoeder gekregen. Deze rol van opvoeder is een mooie taak, tegelijkertijd wordt er ook veel van u gevraagd. De ideale opvoeder bestaat in principe niet, wanneer u streeft om het zo goed mogelijk te doen bent u al een heel eind op weg. 

Probeer uw kind op te voeden tot een goede burger; iemand die gezond in relaties kan staan en voor zichzelf kan zorgen.

Als ouder dient u een goede emotionele band op te bouwen tussen u en uw kind. Probeer uw kind op te voeden tot een goede burger; iemand die gezond in relaties kan staan en voor zichzelf kan zorgen. De opvoedtaak in combinatie met de drukte van alle dag kan als een uitdaging worden ervaren. Mogelijk heeft u minder tijd en aandacht voor uw kind dan u graag zou willen. Bijvoorbeeld doordat u meerdere kinderen heeft of omdat u beide als ouders werkt. Het is voor (al dan niet werkende) ouder(s) belangrijk om een goede balans te zoeken tussen tijd met uw gezin, elkaar als partners en werk.  

Het hebben van positieve aandacht voor uw kind komt zijn of haar welzijn ten goede, het zal de (emotionele) band tussen jullie versterken. Een goede dosering van de aandacht die u geeft, is van belang; teveel of te weinig aandacht is niet goed. Bedenk eens voor uzelf hoe u de tijd die u hebt, besteedt met uw kind. Wanneer u met uw kind samen bent, heeft u dan echt aandacht voor uw kind? Leg bijvoorbeeld uw mobiel weg en maak bewust oogcontact. Heeft u oprechte interesse in de (belevings-)wereld van uw kind? Praat met uw kind en vraag wat hem of haar bezighoudt. Geef uw kind duidelijke complimenten. Knuffel uw kind. Bemoedig uw kind. Speel met uw kind. Heb oog voor de behoeften, stem goed op uw kind af. Het kind voelt zich dan gezien en belangrijk.  

Indien u een eenoudergezin heeft, kan het zoeken naar de juiste balans als nog zwaarder worden ervaren. Voor u als alleenstaande ouder is het hebben van een goed netwerk, mensen die u helpen en steunen van grote waarde. Het alleen opvoeden van een kind/kinderen kan namelijk erg zwaar zijn en veel van u vragen. Bewust tijd nemen voor uzelf door bijvoorbeeld iemand te vragen om even op uw kind(eren) te passen kan als helpend ervaren worden. 

Probeer naast het spreken over alledaagse dingen ook te spreken over God. 

Als christelijke ouder wilt u graag het geloof doorgeven aan uw kind(eren). Bedenkt u eens voor uzelf: welke rol speelt het geloof in ons gezin en hoe komt dat tot uiting? Waarover gaan de gesprekken bij u aan tafel? Probeer naast het spreken over alledaagse dingen ook te spreken over God. U kunt dit doen op een manier die dicht bij uzelf staat, door middel van vragen of een (dag-) boekje. Als uw kind weinig respons geeft, probeert u dan door middel van doorvragen het gesprek voort te zetten. Bedenk bij uzelf dat kinderen scherp zijn in het doorzien van echtheid. Uw (geloofs-)daden moeten passen bij uw woorden. De kracht van uw gebed is van onschatbare waarde! Bid bewust voor uzelf, voor uw kind(eren) en uw gezin als geheel.  

Ik wil u aansporen om te investeren in uw gezin! 

Door: Ruth Zweistra op 6 mei 2020


Overzicht