Blogs

Echt zijn

We zijn toe aan het 7e partje van de vrucht van de Geest: ‘geloof’. Met dit ‘geloof’ wordt niet het zaligmakende of oprechte geloof in Christus bedoeld. Nee, dit woordje duidt op trouw, eerlijkheid, betrouwbaarheid, oprechtheid. Als wij zeggen: ‘ik geloof je’, dan bedoelen we ‘ik vertrouw je’, ik vertrouw erop dat je doet wat je zegt. Zó moeten we dit stukje van de vrucht van de Geest uitleggen.

Als de Heere in ons leven die vrucht laat groeien, laat Hij dus betrouwbaarheid groeien. Anderen kunnen op ons aan. We zijn altijd oprecht en eerlijk. De mensen om ons heen kunnen ons vertrouwen. Het heeft twee kanten, want het betekent ook dat we ons vertrouwen aan anderen geven. We gaan van het positieve uit, denk maar aan 1 Korinthe 13, het hoofdstuk over de liefde: ‘de liefde denkt geen kwaad’ (vers 5) en ‘de liefde gelooft alle dingen’ (vers 7). 
Ben jij zo iemand die echt betrouwbaar en oprecht is? ‘Welgelukzalig zijn de oprechten van wandel’, zegt Psalm 119 in vers 1. Voortdurend worden in de Bijbel de oprechten geprezen. Voortdurend klinkt er ook een gebed om oprechtheid: ‘Laat mijn hart oprecht zijn tot Uw inzettingen’ (vers 80). Een christen beseft dat hij zoveel tekort schiet in oprechtheid en smeekt God om waarheid en betrouwbaarheid in zijn leven. 
Het is belangrijk om eerlijk te zijn richting mensen, maar ook richting God. Ja, ook dat laatste. Belijd eerlijk al je zonden, houd er dus niet eentje achter. Vertel eerlijk je zorgen en verdriet, je hoeft je niet groot te houden. En als je tegen een vriend of vriendin iets wilt vertellen over het werk van de Heere in je hart, wees dan ook maar eerlijk. Maak er niet een extra mooi verhaal van zodat het beter klinkt, maar houd ook geen dingen achter. Juist het pure, oprechte getuigenis maakt jaloers en wint anderen voor Christus!

Het is belangrijk om eerlijk te zijn richting mensen, maar ook richting God.

Het kan zo’n worsteling zijn hè, om echt te zijn. David zegt: ‘Zie, Gij hebt lust tot waarheid in het binnenste’ (Psalm 51:8). De Heere houdt ervan als we echt zijn. Weet je wat nou zo mooi is? Alles wat de Heere van ons vraagt, geeft Hij Zelf. Ja, Hij belooft het zelfs! Kijk maar: ‘Ik zal geven dat hun werk in der waarheid zijn zal’ (Jesaja 61:8). Wat een troost: onze God weet wat van Zijn maaksel is te wachten en geeft Zelf alles wat ons ontbreekt! Houd Hem Zijn belofte maar voor!

Alissa Bakker

Door: Alissa Bakker op 17 september 2020


Overzicht