Blogs

Een Koninkrijk als een mosterdzaadje

We kennen hem allemaal: koning Willem-Alexander. Hij is koning, maar toch ligt de regering van het Nederlandse Koninkrijk niet in zijn handen. Willem-Alexander is een koning zonder macht: de leden van de Eerste en Tweede Kamer regeren ons land. Ja, hij moet zijn handtekening zetten onder voorstellen voor nieuwe wetten, maar uiteindelijk zijn de ministers verantwoordelijk.

Hoe anders is het wanneer we kijken naar dé Koning. Het ‘Onze Vader’ sluiten we af met de zin ‘Want van U is het Koninkrijk’. Van God dus. Hij alleen is Koning. Zijn Koninkrijk is onzichtbaar en tegelijkertijd overal aanwezig: overal waar mensen wonen die de Heere God liefhebben. Nu is het Koninkrijk nog verborgen als een mosterdzaadje in de grond, maar straks zal het uitgegroeid zijn tot een grote boom. 

God is Koning. Koning David had dat goed begrepen. Hij mocht dan wel een belangrijke koning zijn van het volk, uiteindelijk was de echte Koning Iemand Anders. Hij beleed voor de hele menigte: ‘Uw, o HEERE, is de grootheid, en de macht, en de heerlijkheid, en de overwinning, en de majesteit; want alles, wat in den hemel en op aarde is, is Uw. Uw, o HEERE, is het Koninkrijk, en Gij hebt U verhoogd tot een Hoofd boven alles. En rijkdom en eer zijn voor Uw aangezicht, en Gij heerst over alles.’ (1 Kron. 29: 10-12)

Zelfs koning Nebukadnezar – heerser over het machtige Babylonische rijk – moest het wel erkennen: ‘De allerhoogste God (…) hoe groot zijn Zijn tekenen! En hoe machtig Zijn wonderen! Zíjn Rijk is een eeuwig Rijk, en Zijn heerschappij is van geslacht tot geslacht.’ (Dan. 4:3) We hebben het bewijs in de geschiedenis gezien: de koninkrijken van Nebukadnezar en David zijn voorbij gegaan. Niet Willem-Alexander of president Biden hebben de macht. De Heere alleen heeft een eeuwig Koninkrijk. Zijn heerschappij gaat door.

Deze Koning is de Enige Die uiteindelijk alle macht heeft. Jezus Christus is de ‘Overste van alle koningen der aarde’ (Openb. 1:5). Iedereen zal dat moeten erkennen, ook alle koningen, presidenten en ministers van deze wereld. Ook jij en ik. Nog even en dan zal het klinken als een watervloed en donderslagen: ‘Halleluja, want de Heere, de almachtige God, heeft als Koning geheerst. Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams is gekomen.’ (Openb. 19:6) 

 

Tamara Voskuil

Door: Tamara Voskuil op 2 februari 2021


Overzicht