Blogs

Een opgeruimde kast

Een blik in mijn kast vertelt me dat het tijd om op te ruimen. Er komt van alles tevoorschijn. Kleding, schriften, oude opladers, boeken, spellen, verjaardagscadeaus, foto’s van vroeger, een zak snoep en zelfs mijn laptop van vijf jaar geleden. Terwijl ik mijn kast leegmaak, verbaas ik me over wat ik allemaal bewaard heb. Wat heeft het voor zin om die oude laptop te bewaren? Hij is kapot! Dat stapeltje boeken? Nog nooit gelezen.

In de Bijbel vertelt de Heere God ons wat we moeten bewaren. Geen rommel of zinloze spullen, maar Zijn Woord! In Johannes 14/15 lees je daar een voorbeeld van: ‘Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven; gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb.’ (Joh. 15:10). De Heere Jezus vertelt meteen wat Zijn geboden inhouden: ‘Dit is Mijn gebod: dat gij elkander liefhebt, gelijkerwijs Ik u liefgehad heb’ (Joh. 15:12). Zie je hoe de Heere Jezus het voorbeeld geeft? We moeten Gods geboden bewaren, zoals Híj dat deed. Dat doen we door elkaar lief te hebben; net zoals Chrístus ons liefheeft. Bewaren betekent dus niet alleen onthouden, maar ook doén. Liefhebben. 

Bewaren betekent dus niet alleen onthouden, maar ook doén. Liefhebben. 

Als je dat zo leest, denk je misschien: Liefhebben zoals de Heere Jezus? Mooie opdracht, maar dat lukt me natuurlijk nooit! Dat kunnen we ook niet vanuit onszelf. Daarom heeft God Zijn Heilige Geest gegeven. Zoals de Heere Jezus beloofde: ‘Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in eeuwigheid. Namelijk den Geest der waarheid (…) Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles wat Ik u gezegd heb’ (Joh. 14:16-17a, 26).

Bewaar jij Gods Woord? Of slingert het – oneerbiedig gezegd – wat rond in je leven, alsof het rommel is? Je Bijbel ligt wel ergens, maar je houdt je bezig met andere dingen.
Of is Gods Woord meer zoals sommige spullen in mijn kast: netjes bewaard, maar nooit gebruikt? Je leest wel in de Bijbel, je doet mee op JV. Keurig. Maar leef je ook als christen? 
Óf – en dat hoop ik - valt Gods Woord voor jou in de categorie ‘belangrijk en veelgebruikt’? Heb je hetzelfde voornemen als David: ‘Ik zal Uw inzettingen bewaren’ (Psalm 119)? Dan zal je de Bijbel lezen, bidden, erover praten met vrienden. Maar bovenal zal je met Gods hulp anderen liefhebben. 
Zeg het maar. Neem jij Gods opdracht serieus?

Tamara Voskuil

Door: Tamara Voskuil op 27 oktober 2020


Overzicht