Blogs

Een rammelend hart gestild

Is er in jouw hart vrede of onvrede? Ik denk dat je zegt: soms vrede, soms onvrede.

Bij vrede denk ik aan rust en tevredenheid. En als we het hebben over vrede als vrucht van de Geest, dan is dat dus rust gewerkt door de Heilige Geest. Geen vrede in je hart omdat je zo’n makkelijk karakter hebt en alles wel best vindt. Nee, misschien juist wel vrede in je hart terwijl je een kritisch karakter hebt of altijd geneigd bent de dingen somber in te zien.

Het gaat hier dus niet om vrede met God, maar om vrede die vrucht is van de vrede met God. Vrede met de mensen om je heen, vrede met jezelf, vrede met de omstandigheden van je leven. Dat klinkt weer als iets heel hoogs, hè? Hoe is dat nu mogelijk? Dat is alleen mogelijk vanuit de vrede met God. Als je door het geloof in Christus mag weten dat er vrede is tussen God en jou, dan doorstraalt iets van die vrede jouw leven. Als mensen je vervelend behandelen val je terug op je relatie met God. Hij heeft je lief. Misschien verlies je je baan, word je heel ziek of verlies je een geliefde. Ook al zijn je omstandigheden heel zwaar, je weet: mijn hemelse Vader heeft het beste met mij voor. En tegen alles in ervaar je dan soms toch vrede. Dan is vrede ook vertrouwen en overgave. Dan is vrede geloven dat je Vader alles in Zijn handen heeft. Als je liever een ander uiterlijk had of soms baalt dat jij bepaalde gaven niet hebt, dan weet je toch: Hij maakte mij zoals ik ben. Voor Hem ben ik zo goed.

Ook al zijn je omtandigheden heel zwaar, je weet: mijn hemelse Vader heeft het beste met mij voor.

We zagen eerder dat je deze vrucht uit genade krijgt. Maar dat wil blijkbaar niet zeggen dat je dus achterover kunt leunen omdat die vrucht toch wel groeit. Het vereist oefening en inspanning. Je moet jezelf soms toespreken en je voeden met Gods eigen woorden. Dan weet je weer dat je alle reden hebt om ten diepste rust te hebben. De puritein Jeremiah Burroughs noemt een hart vol onvrede een rammelend hart. Het is er zo onrustig dat het rammelt. Misschien herken je dat wel. Wat een troost dan om te weten dat deze vrucht van vrede er zal zijn in het leven van iedereen die leeft uit Christus. Christus stilt de storm in je hart. Bij Hem ben je veilig. De Heere geve jou vrede! (Numeri 6)

Alissa Bakker

Door: Alissa Bakker op 1 juli 2020


Overzicht