Blogs

Een vriend heeft te allen tijde lief

Dit keer wil ik stilstaan bij één van de belangrijkste onderdelen van vriendschap: trouw. In het online Van Dale woordenboek staat onder andere bij trouw “1.) iem. niet verlatend, ook niet in moeilijke omstandigheden; 2.) zijn plichten nauwgezet vervullend”. Dit is wat moeilijk taalgebruik, maar eenvoudig gezegd betekent dit: het uiterste doen om bevriend met iemand te blijven, iemand niet loslaten als die persoon een keer tegenvalt.

In de Bijbel staat dat wij mensen niet zo trouw zijn. Wij waren niet trouw aan de HEERE. Hij gaf ons alles, maar wij wilden als God zijn. Ook zijn we niet trouw aan elkaar. In Psalm 41 vertelt David dat een persoon op wie hij erg vertrouwde, zich van hem afgekeerd heeft. De Heere Jezus haalt deze psalm aan als Hij naar Judas verwijst. Een les voor ons hieruit is: stel je vertrouwen niet op mensen en doe niet te snel beloften.

Misschien zegt iemand: wat een down verhaal. Maar dit is realiteit. Toch is er gelukkig meer te zeggen. De Heere Jezus wordt in Openbaring 1 dé Getrouwe Getuige genoemd. Hij houdt het vol met die mensen die Hij van Zijn Vader heeft gekregen. Als de Heere je het geloof in de Heere Jezus geeft, dan weet Hij al dat je vanuit jezelf alleen maar kunt weglopen. Hier kom je ook in je leven achter. Soms zijn er momenten dat je dicht bij de Heere wilt leven en dan kun je gaan denken dat je Hem wel heel erg lief hebt. Maar dan kan er soms iets voorvallen en dan kom je erachter: ik ben helemaal niet zo’n lieverd. Ik houd de Heere helemaal niet vast. Maar dan leer je een heel diep geheim, nl. dat de Heere zegt: “Ik heb u liefgehad.” Gods liefde in Christus is niet afhankelijk van mijn liefde. Gelukkig niet. Hij is trouw en als Hij je eens het geloof in de Heere Jezus heeft gegeven, dan blijft Hij dit geloof versterken.

Jongeren: kijk goed om je heen en kies zorgvuldig je vrienden uit. Voor mijn werk kijk ik weleens op Instagram om te zien wat jullie in het leven drijft. Ik zie soms mooie afbeeldingen en het lijkt wel alsof ieder leven helemaal leuk is. Maar stel jezelf ook de vraag: al degenen die mij volgen, zijn die er ook voor mij als mijn leven minder leuk wordt? Word jij beheerst door het aantal likes of door de liefde van Christus en ben jij trouw aan je vrienden en vriendinnen? Kunnen ze op je aan?

Ik heb zelf met vallen en opstaan geleerd dat er uiteindelijk maar één echte Vriend is. Zijn Naam is Jezus. Hij werd door Zijn vrienden in de steek gelaten en uiteindelijk zelfs door Zijn Vader verlaten. Maar Hij hield vol. Waarom? Onder andere door de Liefde tot Zijn vrienden. Mag jij weten dat Hij ook jouw Vriend is? Daar mag je Hem om vragen. Bij de doop heeft Hij al toegezegd dat Hij dat wil zijn. Als je in Hem gelooft, dan ga je nooit meer vriendeloos over de wereld, maar dan zing je door de Heilige Geest Die als Trooster in je woont: “Welk een Vriend is onze Jezus. Die in mijn plaats wilde staan. Welk een voorrecht dat ik door Hem altijd vrij tot God mag gaan.”

Dit stuk is met toestemming van de schrijver overgenomen vanuit de kerkbode van de HHG Opheusden. Hans van Veldhuijzen is jongerenwerker in deze gemeente.

Hans van Veldhuizen

Door: Hans van Veldhuizen op 27 juni 2023


Overzicht