Blogs

Een vrucht met negen partjes

Laat jij je leiden door de Heilige Geest of door je eigen verlangens? Ben je erop gericht te doen wat de Heere van je vraagt of doe je waar je zelf zin in hebt?

In vers 19 tot 21 van Galaten 5 noemt Paulus allerlei kenmerken van mensen die zich laten leiden door zichzelf. Deze mensen doen de werken van het vlees. Dat zijn alle dingen die je doet zonder de Geest van God: ruzie maken, boos zijn en boos blijven, te veel drinken, roddelen, porno kijken enzovoorts. Als je zulke dingen blijft doen, zul je het Koninkrijk van God niet binnengaan.

Maar als je nou door genade mag weten dat je dat Koninkrijk wel binnen mag gaan omdat Jezus je Zaligmaker is, hoe ziet je leven er dan uit? Dan laat je als het goed is de vrucht van de Geest zien. Daar gaat het over in vers 22 van Galaten 5. Een vrucht die de Heilige Geest Zelf in je werkt en die zichtbaar wordt in je gedrag, je houding en je gedachten. Het is één vrucht en die vrucht bestaat uit negen delen.

Neem een sinaasappel in gedachten met negen partjes. Samen vormen die partjes één vrucht. Je kunt ze alleen met z’n negenen tegelijk kopen in de winkel, niet in losse partjes. Zo is het ook met de vrucht van de Geest: alle partjes horen bij elkaar. Je kunt niet zeggen: ik richt me alleen op blijdschap, in de andere dingen ben ik niet zo goed. Nee, zo werkt het niet. Als je door genade bij de Heere Jezus hoort, wil je ook heel graag op Hem lijken. Dan probeer je te leven zoals Hij en te handelen zoals Hij.

Neem een sinaasappel in gedachten met negen partjes. Samen vormen die partjes één vrucht. Je kunt ze alleen met z’n negenen tegelijk kopen in de winkel, niet in losse partjes.

In een serie artikelen zullen we stilstaan bij de kenmerken van mensen die zich laten leiden door de Geest. Mensen die laten zien dat de Geest in hun hart werkt: ze laten de vrucht van Zijn werk namelijk zien. Zie je het woordje ‘Zijn’ in de vorige zin? Deze vrucht groeit niet doordat jij zo hard je best doet. Dan zou er hebben gestaan: de vrucht van … (vul je naam maar in). Nee, er staat: de vrucht van de Geest. Hij geeft die vrucht in je leven.

Als jij jezelf en heel je leven in geloof overgeeft aan Christus, gaat die vrucht groeien. De Geest laat die vrucht in jouw leven groeien zodat je steeds meer op je Zaligmaker gaat lijken. Eerst bracht je ‘vanzelf’ de werken van het vlees voort (vers 19-21). Je was altijd op jezelf gericht. Maar als je in Christus gelooft gaat er een nieuwe vrucht groeien. Die vrucht van de Geest krijg je, uit genade. 

Alissa Bakker

Door: Alissa Bakker op 26 maart 2020


Overzicht