Blogs

Eindejaarsboodschap

Een steen die met een grote plons in het water belandt, doet het water hoog opspatten. Het water golft in steeds groter wordende kringen. Naarmate de rimpels verder komen van de plaats waar de steen het water raakte, worden de rimpels minder. En na een poosje is het water weer glad. Dat beeld heb ik in gedachten als ik terugdenk aan het afgelopen jaar.


Het leven

Het leven kan kalm en rustig zijn, net als het wateroppervlak. Maar dan, een steen! Een hoogtepunt in je leven. Misschien heb jij ook wel van die hoogtepunten meegemaakt in 2021. Geslaagd voor je examen, een mooie zomervakantie beleefd, of de bruiloft van je broer of zus. Allemaal stenen. Een grote plons, een mooie dag, je bent blij en enthousiast. Je denkt nog eens terug, totdat alleen de herinnering overblijft en het water weer glad is. Momenten en gebeurtenissen om dankbaar voor te zijn.

Of was 2021 een jaar van dieptepunten voor je? Stenen die grote golven in je leven veroorzaken. Misschien heb je iemand verloren van wie je veel hield. De pijn en het gemis is er nog elke dag. Misschien ben je ziek geworden, of is je relatie verbroken. Zo kunnen er veel moeilijke en verdrietige dingen zijn. De chaos in de wereld kan ook zo’n steen zijn. De klimaatcrisis, de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen. De ene persconferentie na de ander. Weer een lockdown, weer beperkingen. Het maakt je bang en onzeker. Onrust en chaos. Allemaal stenen. Er zijn momenten dat het je aanvliegt. Na verloop van tijd wen je min of meer aan de nieuwe situatie en gaat het leven door. Het water wordt langzamerhand weer glad.

Een burcht

Onrust en onzekerheid, dat maakte Maarten Luther ook mee. De hervormer die opstond tegen dwalingen in de kerk. Daar maakt hij geen vrienden mee in Duitsland. Het werd zo erg dat hij zich moest verschuilen in de Wartburg. Hij schreef het bekende lied: “Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de Zijnen!” Luther gebruikt een burcht als beeld van God. Een groot slot, zoals we dat in Nederland ook wel kennen. Denk aan Slot Loevestein of het Muiderslot. Een groot vierkant kasteel met een gracht er omheen en een ophaalbrug. Dikke muren die bescherming bieden tegen vijandelijke aanvallen. Hoge muren om goed zicht te hebben op de omgeving, zodat je de vijand van verre aan ziet komen. In een burcht kun je schuilen, daar kun je naar toe vluchten om veilig te zijn. Luther ziet het allemaal voor zich. Het is niet moeilijk om te begrijpen waarom hij God een vaste burcht noemt. God beschermt tegen aanvallen van de duivel, als je naar Hem vlucht en als je bij Hem schuilt. Je vraagt je af hoe dat moet? De ophaalbrug ligt over de gracht, de deur van de Burcht is open. Jezus Christus is de Deur. Hij is de Weg tot behoud. Hij is de Middelaar, door Christus mag je tot God gaan! Bij Hem ben je veilig, bij Hem is rust. Hij nodigt: “Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.” In alle onrust en chaos van deze tijd, is er rust te vinden door Christus, bij God. Jezus is geboren in een wereld vol schuld. Die schuld wilde Hij op Zich nemen en de straf op die zonde wilde Hij dragen. Daarom mag en moet je bij Hem zijn!

Schuilen

Klinkt het goedkoop of makkelijk? Weer zo’n verhaal van hoe het zit en hoe het moet. Maar hoe krijg ik dat nou echt? Hoe weet ik of in die burcht ben? Hoe weet ik dat ik veilig bij God ben en dat ik niet bang hoef te zijn voor alles wat er in de wereld en in mijn leven gebeurt? Luther schrijft in zijn lied: “Gods Woord houdt stand in eeuwigheid, en zal geen duimbreed wijken.” Daar is het antwoord. Gods Woord, want dat houdt stand. Wat God belooft, dat doet Hij. Jezus is écht in de wereld gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was. Bid tot Hem, neem je toevlucht tot Hem. Lees je Bijbel, het is Zijn eigen Woord waarin Hij je Zijn beloften geeft. Lees het biddend, dát is schuilen bij Hem.

We wensen je van harte Gods zegen toe voor 2022!

Een vaste burcht

Vers 1
Een vaste burcht is onze God,
een toevlucht voor de Zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot,
Hij doet zijn hulp verschijnen!
De vijand rukt vast aan
met opgestoken vaan;
hij draagt zijn rusting nog
van gruwel en bedrog,
maar zal als kaf verdwijnen!

Vers 4
Gods Woord houdt stand in eeuwigheid
en zal geen duimbreed wijken.
Beef, satan! Hij, die ons geleidt,
zal u de vaan doen strijken!
Delf vrouw en kind'ren `t graf,
neem goed en bloed ons af,
het brengt u geen gewin:
wij gaan ten hemel in
en erven koninkrijken!

Henco van Ee

Door: Henco van Ee op 30 december 2021


Overzicht