Blogs

Eindejaarsboodschap 2022-2023

Op zoek naar geluk? De zingeving van de mens. Utrecht Centraal is het drukste station van heel Nederland. Op een normale werkdag buiten coronatijd stappen hier meer dan 200.000 mensen per dag in of uit. Dat is ongelofelijk toch? Iedereen is op weg. Allemaal hebben ze een bestemming. Vandaag zijn al deze mensen hun bed uitgekomen. Waarvoor eigenlijk?

Op zoek naar geluk

Eén van de nieuwsberichten dit jaar was dat Nederland geen gelovig land meer genoemd kan worden. Het aantal atheïsten (dat zijn mensen die zeggen dat God niet bestaat) en agnosten (dat zijn mensen die zeggen dat je niet kunt weten of God bestaat) vormt inmiddels een meerderheid onder de bevolking. Meer dus dan alle religies bij elkaar. Maar stel nou dat je niet gelooft dat er een God is, waarvoor kom je dan je bed uit? Wat is dan je levensdoel? Veel mensen hebben als doel in het leven om er zoveel mogelijk uit te halen. We willen gelukkig zijn. 

Wat maakt jou gelukkig?
Ik vond het bijvoorbeeld erg fijn om mijn examen gehaald te hebben op de middelbare school. Als ik dat maar achter de rug heb, dacht ik, dan zal ik me gelukkig voelen. En dat was zeker een opluchting. Maar weet je wat ik opmerkte? Daarmee hield het niet op. Ik ging studeren en dacht: als ik dat behaald heb, dan ben ik gelukkig. 

Voor jou is het misschien wel...

Is dit dan het geluk? Kan ik nu zeggen: ik ben gelukkig? 

De zingeving van een Christen

“Ik zeide in mijn hart: Nu welaan, ik zal u beproeven door vreugde; derhalve zie het goede aan. Maar zie, ook dat was ijdelheid.” (Prediker 2:1) Salomo zegt: ik ga vreugde en blijdschap zoeken in het leven. Maar hij zegt ook: het levert niets op. Het brengt hem geen echt geluk. Maar wat dan wel? Laten we teruggaan naar het doel van ons leven.  

In Psalm 95:6 staat het volgende:  “Komt, laat ons aanbidden en neerbukken; laat ons knielen voor den HEERE, Die ons gemaakt heeft.”  De HEERE is onze Maker. Zou Hij dan niet Degene zijn Die weet wat het doel is van mijn en jouw leven? Het doel van jouw leven ligt in een leven met God. Proef je het verschil? De onrust van het creëren van eigen geluk. En de rust van jouw leven in Gods handen? Die rust kun je proeven in Zijn huis. 

Verlies van vrijheid?

Nu denk je misschien: leven ten dienste van God en mijn naaste klinkt mooi, maar betekent dat dan dat ik niet meer gelukkig mag zijn? Ben ik dan al mijn vrijheid kwijt? In de Jacobikerk is de geschiedenis van Alyt Ponciaens te zien. Zij heeft zich 500 jaar geleden laten inkluizen. Ze heeft zich laten opsluiten in een kleine ruimte van 1 meter bij 1,75. Dit deed ze om God te dienen. Is dat wat God van ons vraagt? Om al onze vrijheid op te geven om op die manier God te dienen?

In Prediker 11 (vers 10) zegt Salomo: Verblijd u, o jongeling, in uw jeugd, en laat uw hart u vermaken in de dagen van uw jongelingschap, en wandel in de wegen van uw hart en in de aanschouwing uwer ogen. De oproep is om blij te zijn en volop te leven in de door God geschapen wereld. Je mag genieten van al het goede dat God gegeven heeft en daarbij mag je dingen ondernemen. Maar, er staat wel iets achter en dat is heel belangrijk. “maar weet dat God om al deze dingen u zal doen komen voor het gericht.” 

We mogen vrij genieten, maar altijd in het besef dat God uiteindelijk rekenschap zal vragen over jouw en mijn leven en ons gedrag zal beoordelen. Deze tekst is dus geen vrijbrief om er maar op los te leven, maar roept op tot een leven in vrijheid binnen de grenzen van Gods goede geboden. 

Aan de slag

Waar haal jij je geluk uit? Het jaar 2023 ligt voor ons. Wat heb je allemaal voor plannen gemaakt? Welke dingen liggen voor je? Als je dat gedaan of behaald hebt, ben je dan echt gelukkig? Ik daag je uit om naast al je mooie plannen voor het nieuwe jaar elke keer voor ogen te houden: mijn ware geluk hangt niet af van deze plannen, maar is te vinden in de Heere God alleen. En dan mag je weten: “... Een iegelijk, die in Hem gelooft, die zal niet beschaamd worden.”  (Rom. 10:11)


Overzicht