Blogs

Elke dag opnieuw

Wat kun je onder de indruk zijn van de schepping! Bijvoorbeeld wanneer je machtige bergketens voor je ziet, wanneer je geniet van de heide op de Veluwe of wanneer je de zon in je gezicht en de zandkorrels tussen je tenen voelt op het strand. Daar kun je intens van genieten. Dan kun je weleens klein worden onder Gods goedheid.

Psalm 104 is van het begin tot het eind een grote lofpsalm over de grootheid van de schepping. En terecht! Lees maar eens mee in bijvoorbeeld vers 2: Hij bedekt Zich met het licht als met een kleed, Hij rekt den hemel uit als een gordijn. Zie je het voor je? Het licht, de zon, zo groots en warm, voor God is het als een kleed die Hij om Zich heen slaat. En de hemel? Het is als een gordijn die Hij open en dicht doet. Wat een grootheid, majesteit en heerlijkheid.

God is de Schepper van de grootse dingen. Hoe verder je leest in deze Psalm, hoe meer zichtbaar wordt dat Hij ook Schepper is van de kleinste dingen! De schrijver spreekt over mensen, vogels, steenbokken en zelfs het wriemelende gedierte in de zee: alles is uit Zijn hand voortgekomen. Dus ook die irritante mug die je uit je slaap houdt. Of die griezelige spin die je pa of ma uit je kamer moet halen. Alles komt bij God vandaan en is afhankelijk van elkaar.

Wat is Zijn schepping groots en heerlijk. Moet je nagaan hoe perfect Gods schepping was voor Genesis 3! De mens werd de zorg voor de aarde toevertrouwd. Na onze duivelse keuze is de aarde vervallen. Wij hebben alles wat geschapen is, meegetrokken in onze ondergang. En dat is toch ook nu zichtbaar? Denk aan de klimaatsveranderingen en de dood die ook rondwaart onder plant en dier. En ondanks dit alles heeft de Heere nog zoveel overgelaten! Dat alles is genade. Zul je daar aan denken als je bijvoorbeeld aan het kroelen bent met je spinnende kat?

Misschien bekruipt jou het idee dat scheppen een eenmalig iets is. God schept iets en daarna trekt Hij Zijn handen ervan af. Maar Gods scheppen is niet een eenmalig proces. Iedere dag opnieuw schept God. En niet alleen scheppen, maar ook herscheppen! Elke dag opnieuw zullen mensen tot geloof komen in Jezus Christus, de Gekruisigde. Elke dag opnieuw roept God jou toe: Bekeer je en geloof het Evangelie! Artikel 2 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis laat ons weten dat de schepping er is om ons te overtuigen van Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid. Heeft de schepping jou al uitgedreven tot de troon van Gods genade?

Nog een ding. De Psalm begint en eindigt met ‘Loof de HEERE, mijn ziel’. Is dit niet de houding die jij en ik elke dag moeten hebben? Want dat is toch ons doel: God verheerlijken? Is ‘Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij ’t hebt gedaan’ ook jouw loflied, omdat Hij jou heeft geadopteerd tot Zijn kind uit vrije genade?

Erik Bruggeman

Door: Erik Bruggeman op 6 juli 2021


Overzicht