Blogs

Ik zou (nog) meer Bijbellezen als...

Bijbelstudie op de jeugdvereniging.

“Ik zou (nog) meer Bijbellezen als….”
De jongeren die voor mij zitten vullen de zin aan:
- als ik niet zo snel afgeleid werd
- als ik het beter zou begrijpen
- als ik meer tijd had
- als ik zeker zou weten dat God bestaat
- als ik het nut ervan zou zien
- als het niet zo moeilijk was
-
Wat ervaar jij als moeilijk of lastig aan Bijbellezen? 
De jongeren schrijven hun antwoord op een post-it.
 
Hoe meer je met iemand omgaat, hoe beter je diegene kent. Zo is het ook met de Heere. Je leert Hem kennen door het lezen in Zijn Woord. En hoe meer je leest, hoe meer je ontdekt. Je leert wie God is als je leest over Gods eigenschappen en over Zijn daden, hoe Hij handelt met Zijn volk Israël, hoe Jezus Christus met mensen omgaat, bewogen is met hen, met hen spreekt en onderwijs geeft. 
Veel jongeren vinden het moeilijk om zelfstandig Bijbel te lezen. Wat houdt hen tegen?
 
De volgende vraag aan de jongeren: Hoe vaak lees jij zelf uit de Bijbel? Het samen lezen als gezin telt hierbij even niet mee. De jongeren plakken hun post-it op grote vellen met vijf kolommen. Ik analyseer het resultaat. De eerste en de laatste kolom zijn het minst gebruikt: nooit en meerdere keren per dag. Enkele jongeren lezen dagelijks. De meesten 1 tot 3x in de week. 
Wat ervaren jongen als moeilijk aan Bijbellezen? Ze hebben het van te voren op de post-its geschreven. Hier zijn er een paar:
- Onbegrijpelijke zinnen
- Moeilijke woorden
- Zo’n andere cultuur
- Ik begrijp Gods boodschap niet
- Concentreren kost me teveel moeite 
- Geen match met deze tijd
 
Het onderstreept opnieuw het belang van Bijbellezen tijdens catechese en JV. Daarom wordt het ook steeds weer gedaan. Door één of enkele jongeren of om de beurt een vers. En dat met of zonder gesprek over het gedeelte. 
Binnenkort ga je als leidinggevende nadenken over het volgende seizoen  Plan dan ook eens een Bijbelstudie in plaats van een inleiding. Er zijn diverse werkvormen te bedenken waarbij de jongeren ‘als voor het eerst’  en actief (soms ook in groepen of van hun stoel af) door een Bijbelgedeelte gaan. 
 
Een Bijbelstudie leiden vraagt wel wat van jou als leidinggevende. Je wilt dat de jongeren ontdekken, dat zíj praten in plaats van jij. In de voorbereiding verdiep je je in het Bijbelgedeelte. Zoek vooral ook waar het gedeelte ‘schuurt of raakt’ in jouw eigen leven. Vervolgens stel je vragen op. Kies de volgorde van je vragen bewust. Goede vragen leiden naar de tekst én leiden naar de toepassing. Het gevaar is dat je je meer richt op uitleg dan op vragen stellen. Met de juiste vragen neem je de jongeren steeds dieper mee het gedeelte in, komt het voor hen ook steeds dichterbij en ontdekken ze zelf Gods boodschap voor hen.
 
Enkele reacties van jongeren na een Bijbelstudie:
“Nu gaat het opeens over mij in plaats van over David”
“Bijbelstudie klinkt saai. Maar door het groepswerk vond ik het juist leuk.”

“Op deze manier zou ik wel vaker Bijbel willen lezen”

Wil je meer weten en meer ideeën over het leiden van een Bijbelstudie? Boek dan nu alvast met je team een toerustingsavond voor het najaar.

Marleen Vos-van Aalst

Door: Marleen Vos-van Aalst op 11 mei 2021


Overzicht