Blogs

Geestelijke Strijd

In een serie van acht blogs willen we stilstaan bij Efeze 6, de Geestelijke wapenrusting. Deel 1 en deel 8 worden ook gepubliceerd in Zicht op de Kerk. Hieronder dus het eerste deel. Houd voor het vervolg onze site in de gaten.

Er is op dit moment een verschrikkelijke oorlog gaande in Oekraïne. Raketten worden afgevuurd. Burgerdoelen worden getroffen. Miljoenen mensen zijn op de vlucht. Wat een verschil bij ons in Nederland! Maar vergis je niet. Ook jij bevind je midden op een slagveld. In Oekraïne loopt het leven van talloos veel mensen gevaar. Maar waar jij woont (en dat geldt overal op aarde) loopt je ziel ontzettend groot gevaar. In Efeze 6 roept de Heere ons op tot geestelijke strijd. Van nature staan wij allemaal aan de kant van de duivel. Als je daarin berust, is er van geestelijke strijd geen sprake. Dan hoor je nog bij het kamp van de vijand. Aangrijpend als je met het (doop)teken van God, als een deserteur nog steeds bij het leger van de boze hoort. Laat dat zo niet blijven! Als jij echt bij Christus hoort, zul je niet buiten de geestelijke oorlogvoering blijven. Waar genade is, zal strijd zijn. Een strijd zonder adempauze.

De apostel Paulus noemt in Efeze 6 de tegenstander met een reeks van namen: de duivel; overheden; machten; geweldhebber dezer eeuw en geestelijke boosheden in de lucht. De strijd gaat niet tegen mensen van vlees en bloed. De satan is een verschrikkelijke tegenstander. In de Griekse taal wordt het woord “diabolus” gebruikt. Dat betekent: lasteren, bedriegen, beetnemen. We moeten de vijand niet onderschatten. Hij is als gevallen engel van hoge komaf. Hij slaapt nooit en hij is een onzichtbare vijand, dicht bij ons. Hij werkt samen met de wereld en ons zondige hart en vormt zo een coalitie die menselijk beschouwd onoverwinnelijk is. Ken jij de verschrikkelijke macht van de boze? Goed beschouwd is het een verloren zaak en zinloos om tegen hem de wapens op te nemen.

Maar het bevel van de apostel is: Wordt krachtig in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Krachtig! Dat waren ze in Efeze evenmin als jij van nature. Maar: Krachtig in de Heere! De kracht om te strijden, hoeven we niet te putten uit onszelf. Dat is onmogelijk. De catechismus zegt (antwoord 127) dat wij vanuit onszelf zó zwak zijn, dat wij niet één ogenblik kunnen staande blijven. Maar: krachtig in de Heere. Christus is de krachtbron. Hij heeft op Golgotha de kop van de slang vermorzeld en op paasmorgen alle doodsmachten overwonnen. Zijn macht en kracht door Zijn Geest in al Zijn kinderen is groter dan de ontzettende macht van zonde, duivel en de dood.

Doet aan de gehele wapenrusting Gods… De apostel Paulus neemt vervolgens als voorbeeld een Romeinse soldaat met al de wapens die hij draagt. Een soldaat zonder wapens is een makkelijke prooi voor de vijand. Dat geldt ook in de geestelijke strijd. Hij kom ik aan de geestelijke wapens? Als je beroepsmilitair wordt, dan hoef je niet zelf voor een uniform en andere wapens te zorgen. Het wordt je dan ter hand gesteld. Zo is het ook als je gaat strijden onder de banier van Christus. Het gaat daarbij wel om de héle wapenrusting. Niet om een los onderdeel. Stel je voor dat een soldaat alleen een helm of alleen een schild zou dragen. Ieder onderdeel van de geestelijke wapenrusting is onmisbaar.

Toen je gedoopt werd is er gebeden dat je onder onze enige Leraar, Koning en Hogepriester Jezus Christus zou leven en vromelijk (dapper) tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk zou strijden en overwinnen. Kan dat? Wordt krachtig in de Héére, en in de sterkte van Zíjn macht! 

Ds. N. den Ouden

Door: Ds. N. den Ouden op 28 april 2022


Overzicht