Blogs Diaconaat

Gekomen om te dienen

'Wie goed doet, goed ontmoet!'

In de slogan van de nieuwe landelijke actie komen twee doelen samen: diaconaat en Ontmoeting. Ed van Hell en ds. J. Joppe vertellen meer over Ontmoeting en over de generale diaconale commissie.

Ed van Hell is directeur bij Ontmoeting

Wat doet Ontmoeting voor werk?
"Kwetsbare mensen die de verbinding met zichzelf en hun omgeving zijn kwijtgeraakt, worden door Ontmoeting ondersteund. Dit doen we in een proces van ‘vinden’ en ‘verbinden’. Zo ontstaan er echte ontmoetingen waardoor mensen zichzelf leren accepteren en leren participeren in de samenleving. We gaan daarbij uit van hun mogelijkheden en behoeften."

Welke mooie, onvergetelijke ervaring wilt u graag delen?
"Het aantal onvergetelijke ervaringen blijft door de jaren heen groeien. Soms zijn gebeurtenissen onvergetelijk, omdat er een bepaalde dreiging in lag. Andere keren is een gebeurtenis onvergetelijk, omdat het mij diep raakte of omdat ik diepe lessen ontving van de ander. Enkele weken geleden liep ik met iemand door de stad. Van anderen had ik al gehoord dat ze de man een beetje eng vonden, omdat hij er zo slonzig en verwaarloosd uitzag. Zijn haren zijn wat verwilderd, zijn handen vuil en zijn kleren zijn versleten. Overigens, hij stinkt nooit. Ik vroeg hem of ik een persoonlijke vraag mocht stellen, waarop hij antwoordde: ‘Jazeker, jij wel.’ Ik vroeg hem toen waarom hij er zo slonzig uitzag. Hij stopte en keek me recht in mijn ogen aan en zei: ‘Dat is mijn bescherming, mijn harnas. Zo houd ik mensen op afstand.’ We keken elkaar een poosje aan en ik zei: ‘Ik snap je.’ Wat was de les die ik meenam? Wij kijken vaak tegen het uiterlijk aan, maar kunnen ons daardoor schromelijk vergissen in de medemens. Daarover doorpratend zei hij tegen me: ‘Ed, ik zou er ook graag netjes uit willen zien, maar ik durf het niet. Dan hoor ik ook bij al die nette mensen en dat ben ik niet.’ Opnieuw stof genoeg tot nadenken. By the way, ik weet dat deze man zeer trouw uit zijn Bijbel leest."

U schreef een boekje over ‘Dienen’. Waarom heeft ‘dienen’ uw hart? 
"Als ik heel direct antwoord geef, ga ik zeggen: ‘Omdat dit het hart van Jezus is.’ Jezus is in deze wereld niet gekomen om gediend te worden. Als dat zo zou zijn, zou ik het snappen. Immers, God moet gediend worden. En dan komt Gods Zoon in deze bizarre wereld en zegt Hij dat ‘de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden’. Dat vind ik al een groot wonder. Waarom is Hij dan wel gekomen? ‘Om te dienen.’ Een christen, in de betekenis van ‘een volgeling van Christus’, vraagt: ‘O, Zoon, maak ons Uw beeld gelijk’."

Welke actietip geeft u door aan jongeren?
"Oefen jezelf om je dienstbaar op te stellen. Dit doe je door vragen aan de ander te stellen, zodat je de ander steeds beter begrijpt. Anders gesteld: je oefent je in dienstbaarheid door oprechte belangstelling voor de ander te hebben. Een prachtig oefengebied is door uit je comfortzone te breken."

Iedere christen heeft volgens Ed van Hell de opdracht om te dienen, in navolging van Christus. In het boekje ‘Dienen in Bijbels licht’ geeft Van Hell christenen raad en tips om dienstbaar te zijn. Elk hoofdstuk begint met een praktijkvoorbeeld, waarin de auteur ervaringen rondom Ontmoeting deelt. Verkoopprijs: € 8,95. 

 
Ds. J. Joppe is voorzitter van de Generale Diaconale Commissie:

Wat is de taak van de GDC? 
"
‘GDC’ is de afkorting van generale diaconale commissie. Dat is een landelijke commissie van onze kerk die zich bezighoudt met de vorming en toerusting van diakenen. We doen dat door toerustingsdagen of cursussen voor hen te organiseren. Ook ondersteunt de GDC diaconieën. Als een diakenen op diaconale vragen zelf geen antwoord weten, kunnen ze bij de GDC terecht. Verder verleent de GDC diaconale hulp in binnen- en buitenland. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan de voedselhulp in Malawi of de noodhulp na de aard- en zeebeving op Sulawesi. Voor deze hulp wordt in de gemeenten gecollecteerd en de GDC zorgt ervoor dat het geld op de juiste wijze besteed wordt."

Wat is uw mooiste ervaring met het werk van de GDC? 
"Een bezoek aan Malawi in 2017 was mijn mooiste ervaring. Ieder jaar gaat er veel diaconaal geld naar Malawi waar veel arme mensen wonen. Tijdens de reis in 2017 heb ik de grote armoede met eigen ogen gezien, maar ook de grote dankbaarheid van de mensen voor de mais en andere hulp die ze van ons ontvangen."

Waarom is jeugddiaconaat volgens u belangrijk?
"
We zeggen vaak: ‘jong geleerd is oud gedaan’. Dat geldt ook voor het diaconaat. Als jongeren al jong leren om de naaste in nood te helpen, hoop ik dat ze later deze Bijbelse opdracht niet zullen vergeten."

Welke mooie ervaring heeft u met het werk van Ontmoeting? 
"
Als GDC hebben we onlangs de locatie Epe bezocht. Na een rondleiding hebben de bewoners, vooral ex-gevangenen, een heerlijke maaltijd voor ons klaar gemaakt en samen met ons gegeten! Aan tafel hadden we goede gesprekken met hen."

Welke actietip geeft u mee aan jongeren?
"
Naast het organiseren van een maaltijd voor ouderen, alleenstaanden en gehandicapten in de zaal van de kerk, kun je als jongeren ook een maaltijd klaarmaken en die op bestelling bij hen thuis bezorgen. Een ‘tafeltje dek je-plus-service’ omdat je op het bezorgadres ook mee-eet en tegelijk een gesprek kunt hebben!"

Jacoline de Vree-Roon

Door: Jacoline de Vree-Roon op 21 december 2018


Overzicht