Blogs

Het schild van het geloof

Na de riem van de waarheid, het borstwapen van de gerechtigheid en speciale schoenen om het Evangelie te delen, heeft Paulus het over het schild van het geloof. ‘Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen van de bozen zult kunnen uitblussen’ (vers 16).

Nou, laten we eerst even simpel denken: wat doe je met een schild? Dat houd je voor je lichaam om pijlen af te weren. Vurige pijlen zelfs, in dit geval. Wie schieten die pijlen? Dat zijn je vijanden: de bozen. Ook met dit beeld sta je dus gelijk weer midden in de strijd. Paulus gaat ervan uit dat elke christen ervaart dat hij middenin de strijd bezig is zichzelf te verweren en te verdedigen. Van alle kanten worden pijlen op je afgeschoten om je te verwonden of te doden. En jij probeert je uit alle macht te verdedigen door met je schild heen en weer te zwaaien en zo alle vurige pijlen op te vangen. Dat is een behoorlijk angstaanjagende situatie, vind je niet?

Maar goed, wat zijn nou die pijlen in jouw leven? Want dit gebeurt bij ons gelukkig niet letterlijk. Welke pijlen schieten de duivel en ongelovige mensen op jou af? Ik denk dan bijvoorbeeld aan opmerkingen die jou aan het twijfelen brengen: bestaat God wel? Is de Bijbel wel waar? Op je werk gelooft er verder niemand, ben jij nou gek dan? Ik denk ook aan Job uit de Bijbel. Wat schoot de duivel een hoop pijlen op hem af! Zijn kinderen gestorven, zijn vee dood, zijn vrouw zat te spotten… Je zou je geloof toch opgeven? Als God bestaat, waarom laat Hij dit dan toe? Misschien weet je zelf nog wel een pijl die op jou afgeschoten wordt. Bijvoorbeeld: ben ik wel echt een kind van God? Bedrieg ik me niet? Die twijfels vindt de duivel prachtig!

Je voelt wel aan, in je eentje houd je geen stand tegen zoveel pijlen. De duivel is echt op je ondergang uit en hij heeft op aarde heel veel mensen die hem daar graag bij helpen. Wat nu? Je hebt een schild nodig! Een schild waarop al die pijlen afketsen: het schild van het geloof.  

Wat is dat? Denk maar aan de Heere Jezus Die in de woestijn verzocht werd door de duivel. De duivel zei: als U echt Gods Zoon bent, maak dan van deze stenen brood! (Luk. 4:3) Dat was een vurige pijl! Wat zei de Heere Jezus toen? ‘Er is geschreven, dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle Woord Gods.’ Oftewel: alleen Gods Woord maakt levend, dan kan Ik wel even zonder brood. De Heere Jezus citeerde de Bijbel om de pijl af te weren. De pijl ketste af op het schild van de Bijbel, het schild van het geloof! Door het geloof kun je dus Gods eigen woorden gebruiken om de pijlen van verzoeking en twijfel af te weren. Misschien laat de duivel je twijfelen of je met zoveel zonden wel bij de Heere aan mag komen. Dan kun je zeggen: Duivel, de Heere Jezus zei Zelf: Komt állen tot Mij! En dan heeft de duivel niks meer te zeggen. Dan heb jij je schild gebruikt, door het geloof.

Dan kun je flink bekogeld en beschoten worden, maar ben je tóch veilig achter dit schild. En weet je, als je denkt: ik ben te zwak om dat schild te gebruiken, dan mag je deze belofte van de Heere omhelzen: ‘Ik ben u een Schild’ (Gen. 15:2). En dan zing je met Psalm 84 vers 5: ‘O God, Die ons ten schilde zijt, en ons voor alle ramp bevrijdt’ en met vers 6: ‘Want God, de HEER’, zo goed, zo mild, is t’ allen tijd een zon en schild.’ Veiliger kun je niet zijn!

Alissa Bakker

Door: Alissa Bakker op 29 juni 2022


Overzicht