Blogs

Het symbool van vrede

Enkele weken geleden was het Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Als je het logo van het Nationaal Comité 4 en 5 Mei bekijkt, zie je in het logo een fakkel. Boven de fakkel staat geen vlam, maar een duif, als symbool van vrede.

Niet alleen nu, maar ook vroeger in Israël was de duif een symbool van vrede. Duiven zijn vreedzame, vriendelijke dieren waarvan er veel waren in Israël. Ik las ergens dat duiven als huisdieren werden gebruikt. Daarnaast werden ze gebruikt als offer. Opvallend is dat God had gezegd dat er geen andere vogels geofferd mochten worden; alleen duiven. Een teer en liefdevol offer voor God. Je ziet dit bijvoorbeeld bij Jozef en Maria die na Jezus’ geboorte met twee duiven naar de tempel gingen. 

Jaren later, wanneer Jezus gedoopt is door Johannes, is er opnieuw een duif. Deze keer is het niet zomaar een duif, maar de Heilige Geest Die als een Duif uit de hemel daalt. Voorzichtig gaat Hij op Jezus zitten, terwijl de Vader vanuit de hemel duidelijk maakt: “Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!” (Matth. 3:17). Dit is de enige keer in de Bijbel dat de duif symbool is van de Heilige Geest. Volgens de kanttekeningen verschijnt de Geest als Duif “als een teken van onschuld, zachtmoedigheid, vriendelijkheid en oprechtheid”. Het lijkt er dus op dat het ‘karakter’ van de Heilige Geest is zoals dat van een duif: vriendelijk en goed. 

In meerdere Bijbelgedeeltes zie je dit terug, al staat er niet letterlijk iets over een duif. De Heere Jezus vertelt bijvoorbeeld dat de Heilige Geest zal komen en dat Hij bij de discipelen zal blijven en zelfs ín hen zal wonen (Joh. 14:17). Net zoals een duif dichtbij mensen verblijft, zo komt de Heere God door de Heilige Geest dichtbij, ja zelfs ín mensen. Meteen nadat Jezus heeft vertelt over de Heilige Geest, zegt Hij: “Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u” (Joh. 14:26-27). Hij verbindt de komst van de Geest dus met vrede. Ook in de brieven van Paulus zien we de eigenschappen van de duif terugkomen bij de Geest. Als we in de Heere Jezus geloven, mogen we door de kracht van de Heilige Geest vruchten dragen. Welke vruchten zijn dat dan? Eigenschappen van een duif: “liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid” (Gal. 5:22). 

En weet je nog het einde van de zondvloed? Noach wilde weten of de aarde droog is en liet een duif los. De duif kwam terugvliegen met een olijftakje. De komst van de duif gaf aan dat het oordeel van God voorbij was en dat er nieuw leven was. Ik geloof dat dit geen ‘toeval’ is. Het symbool van de Heilige Geest, als teken van de vredevolle nabijheid van de Heere en zorgend voor nieuw leven. 
Heeft Hij dat nieuwe leven al in jouw hart gewerkt? Mag jij weten dat de Heere God door Zijn Heilige Geest dichtbij is? Zelfs in je is? Heeft Hij jou al iets meer als een duif gemaakt?   

 

Tamara Voskuil

Door: Tamara Voskuil op 17 mei 2021


Overzicht