Blogs

Het vuur van Gods liefde

Waar denk je aan als je het woord vuur hoort?

Misschien aan gevaar, een brandend huis. Vuur is onoverwinnelijk. Als het zijn vurige klauwen naar een bouwwerk uitstrekt, laat het dat niet zomaar los. 

Maar vuur kan ook gezelligheid betekenen. Aan het einde van een JV-avond met z’n allen rond een kampvuur. Starend in de vlammen, lijkt het vuur een ander karakter te hebben dan bij het brandende huis. Het is echter hetzelfde: vuur.

Vuur heeft veel verschillende kanten. Misschien dat het daarom zo vaak voorkomt in de Bijbel. Toen God aan Mozes verscheen, verscheen Hij in een brandend braambos dat niet verteerde. Elia werd in de hemel opgenomen in een vurige wagen. 

Het karakter van vuur is wel bekend. ’t Is vurig, vlammend, onoverwinnelijk. Je kunt je er aan branden en het kan huizen, nee, steden doen ontvlammen en tot de grond toe doen afbranden. Maar je kan er ook warmte van hebben. Vuur kan afschrikken of aantrekken. Dat is ook zo in het Pinksterevangelie. '. . . En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen . . . '

Zo luidt het derde vers van het bekende tweede hoofdstuk van Handelingen. De Heilige Geest werd uitgestort over de discipelen, en één van de tekenen die te zien waren, waren verdeelde tongen als van vuur op de hoofden. 

Wat zijn verdeelde tongen? De kanttekenaren zeggen: Dat is, gedaanten van tongen, die gedeeld of gespleten waren; waarmede te kennen gegeven werden de menigerlei talen, met welke de apostelen zouden spreken, en het Evangelie onder alle volken verkondigen.

Vuur, als beeld van de aanwezigheid van God en het Evangelie, geeft ons de mogelijkheid om een diepere lijn te trekken. Want vuur kan afschrikken of aantrekken. En dat is ook zo met het Evangelie; de één gelooft het woord van God en de ander verzet zich ertegen. Gods aanwezigheid biedt warmte en liefde aan de gelovigen, maar ongelovigen branden zich aan dat Vuur. Als vanzelf denken we dan aan de hel, een poel die brandt van vuur en sulfer.

Maar daar hoef je niet te komen! Het is Pinksteren geworden, en de verdeelde tongen als van vuur wijzen erop dat het Evangelie voor iedereen is. Het vuur van Zijn liefde brandt. En het vuur van vijandschap tegen God en Zijn dienst, dat het hart verhardt, wordt daardoor overstemt. En dat kan ook voor jou!

Door: Femke de Jong op 20 mei 2021


Overzicht