Blogs

Hoe buigzaam ben jij?

Het is je vast opgevallen: sinds corona geeft de ouderling van dienst voor in de kerk geen hand meer aan de dominee. Hij blijft voor de dominee staan en maakt een buiging, terwijl hij hem Gods zegen wenst. Dat buigen drukt respect of eerbied uit.

Mijn jongste zoon zit op een verdedigingssport waar ze vóór een oefening of wedstrijd ook een buiging voor elkaar maken. Misschien doe je die ander pijn met jouw actie, daarom geef je symbolisch aan geen kwade bedoelingen te hebben en de ander te respecteren. Eigenlijk vind ik die buiging veelzeggender dan een handdruk.

In de Bijbel lees je ook over mensen die buigen. Ze bewijzen eer aan een belangrijk persoon. Denk aan Haman, voor wie alle mensen bogen, behalve Mordechai (Esther 3:2). Of Mefiboseth die zelfs plat op de grond viel (2 Sam. 9:6), toen hij bij David moest komen. Mensen bogen zich ook voor afgoden. Regelmatig boog Israël voor Baäl en eerde die afgod bóven de HEERE. Toen de ark van God voor Dagon stond, moest zelfs dat stenen beeld voor Hem buigen! Dagon kon niet buigen, want hij was van steen en brak aan stukken. Hoe buigzaam ben jij? Hoe graag wil jij de HEERE alle eer geven die Hem toekomt? Buig jij al voor de Heere?

Weet je, op de jongste dag zal écht iedereen zich voor de Heere buigen. Sommigen denken dat ze dat met tegenzin zullen doen; ik vermoed met grote radeloosheid. Want dán blijkt dat God tóch bestaat, terwijl zij dat altijd hebben ontkend. Dan is het te laat.

Zo ver hoeft het niet te komen! De HEERE wil niet dat we uit angst voor Hem buigen. Als Christus ook jouw zonden heeft verzoend en Zijn Geest in je woont, zul je “lieve Vader” mogen zeggen tegen God. Dan buig je uit kinderlijk ontzag voor deze goede God, Die jou Zijn kind noemt. In Jesaja 45 vers 23 zweert de HEERE dat alle mensen die de Messias zullen belijden zich zo ook voor Hem buigen. In Filippensen 2 vers 10 herhaalt Paulus die tekst. “Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn” Hij koppelt dat buigen voor de Heere Jezus aan de verheerlijking van de Vader. Dat is iets geweldig moois. Buig vandaag nog je knieën voor God. Er bestaat niets rijkers dan Hem te aanbidden, tot in eeuwigheid.

Leo de Kluijver

Door: Leo de Kluijver op 10 november 2020


Overzicht