Blogs

Hoe gaat het met jouw hart?

Hoe gaat het met jouw hart? Bijzondere vraag of niet? Het is geen vraag die iemand je zomaar zou stellen. Maar ik stel die vraag nu wel aan jou, hoe gaat het met jouw hart? Want is het beantwoorden van die vraag nou niet waar het uiteindelijk om gaat?

De Bijbel is heel duidelijk over de staat van ons hart. Lees Mattheüs 12:34 maar eens “… want uit den overvloed des harten spreekt de mond…” 
Hier lezen we dus hoe belangrijk de staat van ons hart is: wanneer ons hart gevuld is met kwaad (lees het vervolg) dan zullen onze daden en woorden hier ook naar zijn. Wanneer ons hart echter gevuld is met goede dingen rondom God en Zijn Woord, dan komt dit in onze woorden en daden ook naar buiten.

Als mensen zijn we makkelijk in staat om onze diepste geheimen te verbergen voor de ander. Maar wanneer het echt gaat om dat wat in ons hart leeft, onze diepste verlangens, dan komt dit naar buiten. Daarom is de bescherming van ons hart zo belangrijk. Zoals in Spreuken 4:23 staat: “Behoed uw hart boven als wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens.” 

Beide verzen staan in direct verband met het spreekwoord ‘waar het hart vol van is, stroomt de mond van over’. Hoe kunnen wij dit op ons leven toepassen? Hoe kunnen onze daden en onze woorden getuigen van God en Zijn dienst? Dit kan alleen wanneer we ons hart hiermee vullen. Wanneer dit voor ons het belangrijkste is, alleen dan zal dit ons getuigenis kunnen zijn. Want hoe kunnen we van God getuigen, terwijl diep van binnen ons hart uitgaat naar de wereld en de zonde?

Ik hoor je nu denken; maar dan kunnen we toch nooit getuigen? Want vanuit onszelf gaat ons hart toch altijd naar de zonde uit? Wat is het dan een rijkdom dat God dat zondige hart van ons wil vernieuwen en ons een nieuw hart wil geven. Een hart dat verlangt naar de dingen van God en Zijn dienst. Dat betekent helaas vaak dat het niet een dagelijks getuigen is van God, maar wel dat het een dagelijks verlangen is om zo tot Zijn eer te leven. Waar stroomt jouw mond van over?

Door: Hanne-José Huisbrink op 23 december 2020


Overzicht