Blogs

Hoe geduldig ben jij?

Vind jij het ook zo lastig om toe te geven dat je een zondaar bent?

Als de dominee dat in een preek zegt, denk je misschien wel: Bij mij valt het echt wel mee. Als ik eerlijk ben, niet steel, mijn ouders gehoorzaam, niemand vermoord en op seksueel gebied geen rare dingen doe, hoe zondig ben ik dan eigenlijk?

Of misschien weet je best dat je zelf zondig bent. Maar als je collega aan je vraagt hoe je er toch bij komt dat iedereen een zondaar is, weet je niet goed wat je moet zeggen. Weet je wat dan kan helpen? Kijken naar wat God gebiedt in plaats van naar wat Hij verbiedt (want misschien doe je heel veel van die dingen inderdaad niet). Onze God wil dat wij liefdevol zijn (altijd!), in blijdschap ons leven leiden (altijd!) en vol vrede zijn (altijd!). Zonder dat woordje ‘altijd!’ klinkt het misschien nog haalbaar. Maar als je bedenkt dat de Heere dat echt elk moment van ons leven van ons vraagt… dan brengen jij en ik het er niet meer zo goed vanaf, hè? Dan kun je misschien wel tegen je collega zeggen: ‘God wil dat ik alle mensen liefheb, mezelf altijd beheers (matigheid), zachtmoedig reageer als iemand me uitdaagt en uiterst geduldig ben – daar kan ik nooit aan voldoen…’

Onze God wil dat wij liefdevol zijn (altijd!), in blijdschap ons leven leiden (altijd!) en vol vrede zijn (altijd!).

Uiterst geduldig zijn, daar gaat het woord van dit stukje over: lankmoedigheid. Lang van geduld… als je dat bent, duurt het heel lang voordat je boos wordt. Geldt dat voor jou? Ik ken Iemand Die echt zo is. Je ziet het al aan de hoofdletters die ik gebruik: Jezus. Toen Hij op aarde was had Hij ontzettend veel geduld met alle mensen om Hem heen: tollenaren, Zijn eigenwijze discipelen en Zijn ongelovige familie. Uiterst geduldig beantwoordde Hij steeds de strikvragen van de farizeeën. Uiterst geduldig hing Hij aan het kruis… Nu is Hij in de hemel, en Hij is nog net zo geduldig. Met jou. En met mij. Lees 2 Petrus 3 vers 9 maar eens: wat is de reden dat de Heere Jezus nog niet teruggekomen is om te oordelen? Hij wacht zo lang omdat Hij niet wil dat er iemand verloren gaat… Als je Hem op de wolken zult zien, is Zijn geduld op. Maar nu roept Hij nog: ‘Ik ben de HEERE, barmhartig en genadig, lankmoedig en groot van weldadigheid!’ (Exodus 34:6), kom tot Mij! Als je dat doet, ontvang je de vrucht van de Geest en leert Hij je geduldig te zijn zoals Jezus.

Alissa Bakker

Door: Alissa Bakker op 15 juli 2020


Overzicht