Blogs

Hoe klinkt jouw genadelied?

Bijbellezen; hoe doe je dat? Lees jij weleens een instructieboek? Bijvoorbeeld ‘Hoe leer ik gitaarspelen?’ Probeer zo eens deze psalm te lezen: ‘Hoe leer ik Gods genade loven?’ David wil je hier graag bij helpen.

Boven de Psalm staat: ‘Loflied voor Gods overvloedige genade’. Wat is een loflied? Een gezongen aanbeveling over iets of iemand, een opsomming van mooie, waardevolle en verheugende aspecten. In dit loflied wordt genade aangeprezen. En wat is genade? Onverdiende gratie; binnen het geloof is dat het wonder dat God Zich niet verbergt vanwege onze zonde, maar dat Hij die zonde vergeeft, dankzij het offer van Zijn Zoon.

David had de Heere Jezus nog nooit gezien. Hij kende alleen de offers in de tabernakel. Toch wist hij wat genade was. Luister hoe mooi hij dat bezingt! Hij praat tegen zichzelf: “Ik zeg tegen mijn ziel: ‘Prijs de Heere met alles wat je hebt, en loof Zijn heilige Naam!’” Het gaat hem om Wie de Heere is. Wat raadt David ons aan als we Gods genade loven? Hij zingt over vijf onderwerpen: 1. Wat God doet voor mij; 2. Wat Hij doet in deze wereld; 3. Wat Hij heeft gedaan voor Zijn volk Israël; 4. Wat Hij doet voor Zijn kinderen; 5. Wat Hij doet in de hemel. Een broeder leerde me om allereerst God te danken en te loven om Wie Hij Zelf is, los van alles wat ik van Hem kreeg. Het merkwaardige aan deze psalm is dat het daar juist mee eindigt! David begint bij zichzelf. Dat is niet erg, als er maar balans in je lied zit. 

1. Wat God doet voor mij

David scherpt zichzelf op om niets te vergeten van wat de HEERE doet; dat maakt je bewuster van Zijn genade. Vergeving van mijn zonde, brengt de Heere Jezus in herinnering. Genezing van zorgen en ziekte, brengt Gods almacht weer scherp op mijn netvlies. Nood en dood staan lijnrecht tegenover verlossing en bekroning. En dan dat bijzondere: je jeugd vernieuwen? In de wereld word je afgeschreven als de dertig bent gepasseerd. Maar in Gods Koninkrijk kun je nog fris en groen zijn als je oud bent. Door voorbede, voorzingen en voorleven aan anderen laten horen en zien Wie de Heere is! Juist lange levenservaring kan daarbij helpen.

2. Wat Hij doet in deze wereld

De wereld laat Hem niet koud! De Heere heeft de hele wereld in Zijn hand. Juist daar zal Hij eenmaal recht doen aan onderdrukkers; zal Hij misstanden rechtzetten en zal Hij op elke traan terugkomen: wie Hem nooit geloofde en mens of dier uitbuitte, verdrukte of vertrapte zal zijn of haar Schepper eenmaal ontzagwekkend onder ogen komen! Weet je hoeveel troost dat geeft voor vervolgde Christenen? Maar ook voor misbruikte kinderen, mishandelde jongeren of ouderen?

3. Wat Hij heeft gedaan voor Zijn volk Israël

Abram ontdekte niet zelf Wie God was, maar God zocht hém op en vertelde ook hoe Hij wilde dat Abram moest leven. Zo deed Hij dat door de hele geschiedenis van Israël heen. Zij hebben de HEERE leren kennen in Zijn barmhartigheid en genade, Zijn geduld en onverdiende goedheid. Er was nooit een reden om te zondigen! Enkel reden om God groot te maken. Als het volk dat vergat, kregen ze straf. Maar dat hield God nooit lang vol! Altijd weer zocht Hij hen op. Als ze tot Hem riepen, maar zelfs als ze dat niet deden (denk maar aan Adam en Eva!). En eerlijk: heeft de HEERE ons ooit gegeven wat we verdienden? Prachtige zin: “Hij vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheid”. David zag de onbetaalde rekeningen en concludeerde dat God ze nooit allemaal aan hem factureerde.

4. Wat Hij doet voor Zijn kinderen

Wat David nog niet goed kon zien, zag Jesaja wel: “God liet al onze onbetaalde rekeningen op de Messias terechtkomen!” En Johannes ging het opeens kraakhelder zien: “Zie het Lam van God! Hij gaat de rekening betalen!” De Almachtige was niet alleen Schepper, Heerser van deze wereld en God van het verbond; Hij liet Zich in Christus ook kennen als een Vader! Is het niet bijzonder dat juist David dit tóch herkende in Gods daden? David kende zijn zwakheid: stof, kwetsbaar als een bloempje; er hoeft maar dít te gebeuren en je bent er niet meer. Maar… de Heere ontfermt Zich – net als een vader over zijn kind – over allen die Hem liefhebben: jongeren en ouderen die Hem hebben leren kennen, zoals Hij is en die Hem op Zijn Woord vertrouwen. Geloven is liefhebben en liefhebben is vertrouwen! Dat zit niet in onze oude mens; maar door genade wel in onze nieuwe mens!

5. Wat Hij doet in de hemel

David eindigt in Gods nabijheid, waar de HEERE woont. Dát is de plek waar hij straks ook zal zijn. Het is gezond om daar dagelijks over na te denken. God zit daar op Zijn troon, niet als despoot, maar daar is Hij evenzeer de Vader als in vers 13, want Zijn Zoon Jezus zit daar naast Hem! David ziet de engelen: prachtig hoe zij volmaakt God loven! Toch kent hij iets, dat zij niet kennen: genade! Hij wordt enthousiast en roept ze toe: “Loof de HEERE, engelen! Jullie doen perfect wat de HEERE vraagt; ik niet, ik struikel dagelijks in veel dingen, maar ik verlang te zijn als jullie. Tóch heeft de HEERE aan mij genade gegeven: ik mag Zijn kind zijn! Zing engelen! Zing het me voor!” Dan kijkt David naar beneden, naar de aarde en naar het grote heelal. Het duizelt hem; toch roept hij alles wat hij ziet toe: “Loof de HEERE, alles waarin ook maar íets van God zichtbaar is!” Tenslotte kijkt hij naar zichzelf; hij mag zien zoals de HEERE hem ziet en dan barst hij in een jubel uit: “En jij, mijn ziel, jij moet Hem bovenal loven!”

Wat vond jij van de zangtips van David?

Leo de Kluijver

Door: Leo de Kluijver op 29 juni 2021


Overzicht