Blogs Werkvormen

Ideeën kennismakingsspellen

Aan het begin van het nieuwe verenigingsseizoen wijzigt de samenstelling van je groep. Er zijn kinderen en jongeren doorgestroomd naar de volgende club en er komen nieuwe leden bij. Het proces van groepsvorming begint daardoor opnieuw. De loop van dit proces is medebepalend voor de veiligheid en onderlinge sfeer.

Groepsvorming gebeurt altijd, ook als je hier niet bewust op inzet. Speel je hier wél bewust op in, dan kun je het proces sturen en positief beïnvloeden. Kennismakingsspellen op de eerste avonden zijn daarbij essentieel, zodat jongeren de kans krijgen om elkaar te leren kennen. Hieronder vind je enkele kennismakingsspellen. Je kunt ze gemakkelijk aanpassen naar het niveau en de interesses van jouw groep.

1. Codetaal

Verdeel de kinderen in kleine groepen van 3 of 4 personen. Laat ze met elkaar een beweging bij elke naam bedenken. Bijvoorbeeld:

Het groepje oefent elkaars gekozen beweging: noemt eerst de naam en maakt dan de beweging van elke persoon. Kinderen genieten ervan als dit na enkele keren oefenen bijna vlekkeloos en synchroon als groep lukt.

Ga met de hele groep in een kring zitten of staan. Laat elk groepje hun namen en bewegingen uitvoeren voor de rest van de groep. Daarna doe je betreffende namen en bewegingen nog een keer met de hele groep. Sommige namen en bewegingen blijven hangen. Uiteraard kun je aan het eind van de avond de bewegingen nog eens herhalen.

2. Domino

Domino kennen we doordat elke steen aan een andere steen gekoppeld wordt. Zorg voor een even aantal in de groep. Bij dit spel lopen de kinderen of jongeren kriskras door elkaar.

Ronde 1: Zoek zonder te praten iemand die iets hetzelfde heeft als jijzelf. Bijvoorbeeld dezelfde hobby, dezelfde kleur horloge, allebei een haarband, allebei op hockey, allebei een hond, allebei een folderwijk, allebei zwart-rode sportschoenen, enz. Je mag niet praten, maar alleen gebaren naar elkaar om duidelijk te maken dat jullie iets hetzelfde hebben.
Als iedereen een duo heeft gevormd, vertellen de duo’s plenair wie zij zijn: ‘Wij zijn … en …, en allebei hebben we ….’

Ronde 2: De duo’s moeten zich net als in ronde één koppelen, totdat één lange groepsdomino ontstaat. Dit keer mag er wel gepraat worden. Als het gelukt is, kun je de gevonden overeenkomsten langslopen.

3. Op volgorde

Gedurende deze opdracht mag er niet gepraat worden. De deelnemers mogen wel gebaren tijdens de opdracht. Trek een lange rechte lijn door de ruimte/zaal. Dit kan een denkbeeldige lijn zijn, maar je kunt ook een lijn op de grond maken met tape of een touw neerleggen. Geef steeds de opdracht om op volgorde te gaan staan. Wanneer de groep op volgorde op de lijn staat, ga je naar de volgende opdracht. Bijvoorbeeld:

Wim Klop

Door: Wim Klop op 16 september 2021


Overzicht